C-19/06/2016 - 12e zondag door het jaar
 
 
 
“ Maar wie zegt gij, dat Ik ben?”
Nu antwoordde Petrus: 
De Gezalfde van God.”
( Lc. 9,20 )
 
 
 
 
 
WELKOM
 
Het kan ons een knus gevoel geven, als we dadelijk maar een kort stukje uit het evangelie horen…..Jezus alleen, in gesprek met zijn leerlingen….niet verder veel mensen om hen heen, om Hem en elkaar nu eens goed bewust aan te kijken …. dus van harte welkom in de kleine kring, alleen denken aan wie je mag zijn en hier wilt zijn, samen met de anderen, om onze diepere band van geloof in God te versterken en misschien weer eens anders te voelen.
Om ons heen merken we dat mensen van nu er niet aan toe komen, en dat mensen ook in relaties met anderen niet verder komen dikwijls dan oppervlakkig.
We geven ons, en vragen de Lieve Heer ons te vergeven in wat onze zonden,tekorten waren.
 
 
 
HOMILIE
 
Beste mensen, ik zou  het evangelie heel dicht bij ons en ook bij mezelf willen brengen, door de vraag van Jezus aan de leerlingen: Wie zeggen de mensen dat IK ben…..?
Wat zou je daarop antwoorden…..
In deze tijd, dat veel mensen God en Jezus niet meer  kennen, denk ik dat de vraag van Jezus ook nu aan ons wordt gesteld.
Ja, gelukkig kunnen we zeggen: ik geloof in Hem….en de meesten van ons kunnen bidden met het onzevader, en mee doen met de gebeden uit het boekje. Maar ik denk toch, dat we van vroeger uit, als kerk veel te weinig met de mensen erover hebben gesproken, dat Jezus IEMAND bij ons IS, met wie we kunnen praten zoals we dat met elkaar doen.
 
Jezus vraagt eerst aan de leerlingen: wie zeggen de mensen, dat IK ben?  Wat denken ze van me?….. en ze zoeken het wel bij de heiligen….Misschien is Johannes de Doper, die vermoord is in Hem teruggekomen….Of, zou de profeet Elia nu terug gekomen zijn, van wie verteld wordt dat hij destijds niet gewoon dood ging maar door een vurige warden met paarden  ten hemel op ging?
Ook NU wordt gepraat nog over Jezus, maar heel vaag….voor de meesten een stopwoordje….Jesses…..een kruisbeeld of heilig Hart zien de mensen niet meer…..
Maar wie weet, want velen hebben toch wel de Doop nog ontvangen, en dat brengt ons dichter bij Jezus…. Hij leeft in ons! Petrus geeft,  als Jezus vraagt: wie zeggen jullie dat IK ben, het gedoe antwoord….De GEZALFDE…..dat is Christus, DEGENE die bijzonder door God is aangeraakt, van God komt.
 
Ja, daar even bij stil staan voor ons NU….Geloven, t is aannemen, weten, dat er IEMAND is die ieder van ons graag ziet, van ieder houdt….en Hij zegt het ook, dat Hij alles van ons mensen moest komen lijden, en ter dood gebrachte worden.
Maar dan: de derde dag zal HIJ verrijzen !
 
Vandaag klinkt het misschien nieuw, als we ons de vraag door Jezus aan ons horen stellen: Wie zeg jij, dat IK ben….
En misschien blijven we eerst steken in wat we dus van Hem geloven…maar we hebben hem niet gezien…Wie is HIJ in ons?
Juist in deze tijd hebben we het nodig, om geloof in ons te voelen als een werkelijkheid…er is maar een middel….vooral als we op de vraag: Wie zeg jij dat IK ben voor jou….dat we bidden, dat we simpel zijn Naam uitspreken, en dat af en toe nog eens doen…En onze gebeden die we al kennen…Maar echt God , zo heb ik het ontvangen om dat tegen me zelf en tegen ons te zeggen: God wil opnieuw met ons starten…Hij wil Zich laten voelen, geloven als IEMAND die er altijd is, bij ons, bij alles, en dat Hij eerst denkt aan ons, voor we aan Hem denken….
Als we de vraag terug stellen tegen Jezus….wat zegt u, dat ik voor U ben?
Dan antwoord Hij: en eerst zegt Hij je naam en dan je bent voor MIJ alles, ik houd van je….. Je weet dat dit jaar de deur van kerken open staan als teken om dat te zeggen, die even wil binnen komen.
Vertel dat verder, praat er eens over met elkaar. Het zal vreemd lijken eerst maar ieder zit er zo handig bij…en och het gaat om echte Liefde!