A-06/09/2020 - 23e zondag door het jaar

 

 

“ Waar twee of drie verenigd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden “

( Mt.18:20 )

 

 

Ja vandaag kunnen we bewust eens rondkijken zoals we nu  hier in de kerk zijn….

Als ik zo op een zondag voor u mag staan, dan heb ik in de vele parochies waar ik heb mogen werken, in de loop van de jaren geleerd, om voor ik ook maar iets zou gaan zeggen, bewust rond te kijken, naar ieder, die hier nu is….En ik heb natuurlijk altijd graag dat we met velen zijn, en dat rond kijken naar ieder, heb ik geleerd uit het evangelie, waarin enkele keren wordt verteld, dat Jezus bij de mensen is, en voor Hij ook maar iets zegt….kijkt Hij rond, ….niet om te tellen met hoe velen we zijn, maar vooral: dat rond kijken van Jezus, is meer: HIJ KIJKT NAAR ONS……en Hij kijkt met Liefde , Hij weet en kent als de Zoon van de Goede Vader, waar Hij graag over praat….En Hij weet: en ook al zegt Hij het niet met onze woorden zoals wij met elkaar praten, IK heb je lief …en ik weet wie je bent en hoe het met je gaat…..En in de Heilige Schrift lezen we altijd, dat Hij begint met rond te gaan , en ieder geneest, weg neemt datgene waar we onder lijden lichamelijk of geestelijk.

Dit weten we allemaal al wel, en toch juist omdat we Hem niet horen of zien, vandaag krijgen we de kans om die laatste woorden van het evangelie nog eens naar elkaar uit te spreken: Waar er twee of drie verenigd zijn in Mijn Naam, daar ben IK hun midden…

In iedere mens, die gedoopt is, is Hij zeer dicht bij, …op het moment destijds van dat Levende Water waarmee Hij ons aanraakte….kwam alles wat in die Jezus is, in ons, we kregen deel aan Hem……en de hemel ging toen open….

Ja, we weten goed, dat we veel mensen missen, nu we hier bij elkaar zijn, en ik denk dan speciaal aan ieder natuurlijk, aan kinderen  en jongeren en jonge ouders met kinderen….

En ik zou het vaker willen herhalen in gesprek met wie het maar horen wil: dank dat je er bent, en als je al een tijd niet meer geweest ben,….misschien ligt het aan ons of aan de priester. die het  misschien te vaag allemaal zegt….Ik denk dat we teveel OVER de Heer, over wat Moet gesproken hebben en te weinig over Zijn Liefde….maken we het even stil en Jezus, Hij is hier midden onder ons, en het wordt ons vandaag opnieuw verteld: ja jij bent er, en kijk, die naast je zit, misschien kennen we elkaar niet eens, of hebben we moeite met deze of gene, dat speelt ook bij ons mensen mee……Maar Hij  zegt ons….vandaag die paar woorden, Ik ben in jullie midden….en wat je wilt vragen….of zeggen….we horen wel de woorden die in het Evangelie uitgekozen zijn en dat ze ons vertellen over hoe we samen met Hem verenigd kunnen zijn, maar misschien zouden we er eens met elkaar over moeten praten, hoe we dit samenzijn met Hem beter kunnen VOELEN, UITSPREKEN en erover ZINGEN….

Een tijd terug, ik mocht met heel veel vreugde de dag gedenken dat ik 65 jaar priester was…..en ik stond hier….en keek rond, en zag die kijkende, ontroerende mensen, …en ik wilde iets zeggen tegen iedereen apart, maar dat is niet te doen en toen heeft de Heilige Geest me wat geholpen, - wat ik vroeger nooit zou gedurfd hebben -en ik ben gaan zingen tot die Heilige Geest, een simpel liedje: Zend uw Geest o Heer, Kom bij ons..

Ja, ik wilde dat ieder warm zou mogen worden, iedereen het zou voelen….och we mogen toch alles vragen …… en het werd anders, en velen die anders niet durven mee zingen omdat ze denken, dat haar of zijn stem niet mooi klinkt….maar God die hoort het mooie dat je mee doet, dat het klinkt, zoals je dat beleeft….en het werd een zang zonder veel woorden, 

Ja, ik praat maar over een zinnetje vandaag, en toch zou die Heilige Geest niks liever doen, dan je vuur brengen, en dat je durft denken, dat Hij bij en in ons is, in ieder ….en dat mooie wat je al hebt nog liever te maken….

In de eerste lezing lazen we enkele woorden van de profeet van heel lang geleden, die God hem, in zijn tijd, tegen de mensen liet zeggen; Als je denkt een WOORD uit Mijn mond te horen.——- zo maar zacht diep in je hart—-dan moet je het aan de mensen naast je doorgeven…..

Och, ik doe graag dan vandaag de VOORBEDEN, zoals we het noemen, maar ook de mensen dicht bij en af en toe even stil, en dat jij ook iets in jezelf kunt bidden, of

IK HOOP DAT DAT OOK WEER EENS KOMT, dat een jongen of meisje voor in de kerk of achter in. ook iets wil zeggen of vragen, of wie dan ook. KOM Jezus geef de warmte, het VUUR, of Licht, of enthousiasme, of vriendelijkheid….

Ja, en ook als iemand nog niet mee kan komen, je mag het zeggen…..of stil blijven, of straks uitspreken……

De Heilige GEEST WIL ZO GRAAG KOMEN , en dat de mensen uit je straat ook eens hier binnen komen, met hun warmte en gevoel….alles wat er al zo goed is, en wat nog groeien kan.

Durven we dromen….Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb