“ Want als uw mond belijdt,
dat Jezus de Heer is,
en als uw hart gelooft
dat God Hem van de doden 
heeft opgewekt,
zult gij gered worden. “
( Rom.10:8-13 )
 
 
 
 
 
INLEIDING
 
Fijn dat ieder er is…we zeggen vaak dat de tijd snel voorbij gaat, en zie we hebben dit jaar ook nog een vroege Pasen, Aswoensdag is de start geweest voor ons voorbereiden op het Paasfeest, het hoogste Feest dat we hebben!
Het gaat om 2016, ook gekend met de bijzondere naam van Heilig Jaar…..
Zoals we ons netjes klaar maken als we naar een feest mogen, zo worden we telkens genodigd om mee te doen met de zes weken van voorbereiding.
We hoeven niks krampachtig te doen, maar zou ik zeggen: wat extra aandacht, kijken of we nog wat kunnen missen voor mensen in nood, en …..luisteren naar wat de Heer ons NU in 2016 zeggen wil.
Beginnen we met onze schuld, ons tekort te belijden en vergeving te vragen:
 
 
HOMILIE
 
Beste mensen, ik zou willen beginnen met een zin uit de brief van Sint Paulus, net in de tweede lezing. “ Als uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is….” En met die woorden wordt ons geloof heel warm gebracht. Misschien lezen we er overheen: het wordt niet om zo te zeggen tegen ons hoofd gezegd, maar tegen ons hart! 
En het loopt uit in de woorden…..en ge zult gered worden, en ik zou dat niet alleen willen vertalen met: Als Jezus alles voor je is, dan ben je goed af, dan kom je in de hemel , nogmaals die woorden tillen ons op…..en hier is GELOVEN niet iets wat je uit kunt zeggen, nee het is voor iedereen, en je zou erbij kunnen zeggen: hoe simpel je het beleeft, des te dichter leef je in Gods Liefde !
Daarom is dit goed te weten nu we vandaag het verslag horen, wat Jezus doet en overkomt hoe Hij onder de mensen gaat komen om het nieuws over de Vader te vertellen, en dat Hij begint niet alleen te breken, woorden te zeggen van wat moet, en niet mag, maar Hij doet, Hij  raakt mensen aan, die ziek zijn of besmet, of gescheiden zijn of haat met zich meedragen.
En omdat God MENS geworden is in JEZUS, die er dus GEWOON uitzag zoals een man van die tijd…..krijgen we in dit verhaal het bewijs dat Hij te vertrouwen is, dat Hij Zich niet laat verleiden, en zeker niet uit is op rijkdom of verwaandheid of gewoon menselijke macht…..
Ik ben van af mijn kinderjaren bewonderaar geweest van het verhaal van Jezus die alleen de woestijn in gaat, 40 dagen en nachten, en dan het vasten…..
Hier is Jezus eigenlijk al bezig met zijn inzet VOOR en NAMENS alle mensen van alle tijden: de Redder en Verlosser, ook al moet Hij nog onder ons komen, lijden en sterven ten bate van onze plaats en plek in het leven na de dood.
 
Als ik in deze tijd met alle vreselijke dingen die we dagelijks te zien kunnen krijgen en ook minstens aanhoren…en de meesten lijken ook het Zicht kwijt te zijn om na dit leven op aarde nog iets te verwachten….
We hebben het nodig om vooral te kijken naar Jezus…..Ja, Hij alleen, en dan ook in de Woestijn, het meest eenzame, zonder dat je iemand hoort of ziet, ….En God laat toch ons iets voelen als wij wat stil worden, of als we wat kunnen opofferen van wat we kunnen missen, …noem  het vasten …. dat in de stilte de Grote God bereikbaar is.
Ik ben ook dikwijls wakker in de nacht …. en ik heb ontdekt, dat je juist dan ook Hem heel dichtbij en rondom je te hebt.
Praten over geloven is wat makkelijk, maar ook altijd zit er toch onzekerheid mee te spelen lijkt het wel…
En Jezus heeft de vader in Zich en als de verleider komt, is Hij sterk……
Ik denk dat wij mensen van deze tijd, Hem mogen bidden om in dit verhaal dat van hem alleen lijkt, die lieve Heer mogen voelen, die ook bij mij binnen is, in ons huis, en in onze kamer mee wil doen, en kracht wil geven en eenzaamheid mee helpt dragen.
We zijn in het Heilig Jaar dat we Gods erbarmen mogen ontdekken…nee niet eerst wat wij allemaal aan barmhartigheid kunnen DOEN, maar God die er op uit is Zijn zachtheid, Zijn meeleven alsmaar met ons wil delen. Kom Heer Jezus, Luister naar ons nu we in de 40 dagen zijn en nu in dit jaar als teken dat U ons graag binnen wil laten door de open heilige deur. Kom over allen vooral die U niet kennen , die niet over de drempel durven. Kom, Gij Die al wat bestaat met tederheid omgeeft…ja met deze woorden heeft de paus als eerste dat gevoeld. Amen
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb