Je moeder....

Als je gedoopt bent hoor je
(zoals St.Paulus dat o.a. mooi uitlegt in zijn eerste brief aan de Christenen van Korinthe,
hfdst.12) tot het Lichaam van Christus dat de kerk is.
Ieder heeft daarin zijn eigen plaats met de gaven die je hebt gekregen,
met de persoon, die je bent.
Het is een aanrader om daar af en toe eens bij weg te dromen,
en als je kunt het zelf eens in de bijbel te lezen.
Een heel bijzondere plaats heeft Jezus in dat Lichaam.
Hij is het Hoofd, van Hem komt alle beweging.
Hij heeft aandacht voor iedereen, Hij houdt ons bij elkaar.
Met Jezus overstijgen we de grenzen van dit leven en zo blijven dus alle gedoopten
die vóór ons leefden, niet alleen bestaan in gedachten,
maar werkelijk aanwezig in de grote gemeenschap van gelukkig, heilig geworden mensen.
Een heel aparte plaats heeft, onder al die mensen van Jezus, Maria zijn Moeder.
Het verhaal van de bruiloft van Kana vertelt hoe zij Jezus ertoe aanspoort
om toch iets te doen voor dat bruidspaar dat geen wijn meer heeft.
Zo zien wij haar, als iemand die met ons meeleeft vanuit haar plaats,
en die voor ons bidt met Jezus, en omdat ze Zijn Moeder is,
veel van Hem gedaan kan krijgen!
Één gebed tot Maria, is alom bekend. 
(Het is ook niet zo maar een gebed, het is uit de bijbel genomen:
het eerste stuk bestaat uit twee begroetingen, de engel Gabriël groet Maria
als hij bij haar op bezoek komt, en Elisabeth, de nicht van Maria, groet als Maria haar komt helpen.
Het tweede stuk van dit gebed is later ontstaan en eeuwen lang tot nu toe
door de mensen van onze kerk gebeden.)
 
Wees gegroet Maria, 
vol van genade,
de Heer is met U....
Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot....
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
 
 

De moeder, die er altijd voor je is

Moeder Maria, nog nooit is het gebeurd,
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, niet verhoord is:
dat iemand die U om hulp kwam vragen door u in de steek werd gelaten.
Daarom kom ik tot U met wat er in mij allemaal omgaat.
Moeder bid voor mij, dat alles goed komt.
U bent de Moeder van Jezus, en ik wil van Hem zijn;
luister daarom naar mij ik vertrouw erop dat U naar me luistert.
U bent toch ook mijn moeder!