H.Drieëenheid 

 
Emaille afbeelding gemaakt door een zwager van pastoor Boers, en staat in de O.L.Vrouw Presentatiekerk in Aalst/Waalre
 
B-09-31/05/2015 H.Drieëenheid
 
 
“ Gaat dus, en maakt alle volkeren
tot mijn leerlingen en doopt hen 
in de naam van de vader, de Zoon 
en de heilige Geest....”( Mt.16:19 )


 
 
 
 
Welkom....ja zo hoort het, niet zo maar gauw beginnen met het kruisteken, maar eerst ons concentreren, dat we bij ELKAAR zijn, dat iedereen er is, en dat wat we gaan doen bij iedereen een lichtje doet branden, zodat we elkaar versterkt worden door ons nabij zijn aan God.
Vandaag gaan we nadenken over dat woord GOD....En nog wel God die IS drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
We zullen er niet veel over kunnen zeggen aan elkaar...en toch, leeft Hij in ons en iedere keer als we beginnen met iets  in en met die God, maken we een kruis en met de woorden: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zo ook nu gedaan, maar...er wat diepte aan geven door er eens bij stil te staan, dit geheim van ons geloof in God!
Beginnen we met te vragen om vergeving, dat we slordig waren met dat woord: God......
 
HOMILIE
 
 
We worden toch een beetje overrompeld, dat we vandaag de Heilige Drie-eenheid van God, noemen, ja, vieren....... bekende woorden , dat wel , hebben de oudsten onder ons moeten leren dat God is drie in een, Vader Zoon en Heilige Geest....Ik denk dat toen God in Jezus kwam, Hij zijn leerlingen het niet van buiten liet leren.....Diep nadenken, dat zijn we niet gewend, maar daarom is het goed, dat we bij de Drie-eenheid stil staan, omdat het een geheim is, dat in ons leeft, en doet, ....
Ik wil het daarom voor mezelf en voor u allen het anders doen.
Het geloof , dat God drie Personen is en toch één, heeft NIETS te maken staan met geleerdheid, ook al zijn er boeken over geschreven en destijds in Nijmegen kregen we een jaar lang colleges, les, over dat geheim..... En je bent wel goed bezig, met dat Geheim dat God is, maar....je gaat er niet meer van geloven .... Want God geeft ons GELOVEN, ZIJN EIGEN GEHEIM, dat JIJ mag weten...Ik ben Vader, Zoon en Heilige Geest!
God, zoals Hij zich vandaag nog eens OPNIEUW bekend maakt aan ieder van ons....is dichtbij...
Jezus praatte over God, en Hij noemde Hem: Vader, maar dan in zijn taal: zoals wij papa...noemen. Dichtbij, iemand die van je houdt zorgt voor je, die je verdedigt.
En als Jezus over zichzelf praat, is Hij de ZOON, het kind van God, die open staat  naar de Vader en naar iedereen, zoals een kind spontaan reageert op zijn ouders.
En ook spreekt Jezus over de andere persoon, die we niet kunnen zien, en Hij noemt hem: de Helper, de Geest, iemand die van binnen uit in ons licht breng, licht van liefde ,licht van begrip, geluk, Trooster.....
We zijn dicht bij die God, alleen al, door ons dierbaar kruisteken, en vooral de woorden die we uitspreken....in de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest......Als je zegt: ik bid weinig, dan heb je hier een teken in en aan je lijf van God die er toch altijd naast je, in je is. Ook al sla je alleen maar even het kruis, zelfs zonder woorden.....Miljoenen over heel de wereld, allen die zich Katholiek en Orthodox noemen......
 
We hebben het heel erg nodig om met God te leven, opnieuw te gaan leven, en het vertellen.....het is zo belangrijk...en kijken we rond, dan zien we al het mooie van mensen bijzonder van Hem....ook altijd DRIE....Vader, moeder, kind, die band is afstraling van zijn Wezen.
Ook als ik mensen ontmoet, die zeggen niet meer te geloven, of nooit te hebben geloofd, dan kan ik toch met hen van gedachten wisselen, want ik benader hen vanuit 'God,Drie Personen', dat probeer ik hun te vertellen, dat ik hen zo wil zien, .... ook al worden we het in woorden niet eens!
 
Vandaag dus....Dank o God, dat U liefde bent, dat we U mogen en kunnen vinden in de zorg van de Vader, de inzet van de Zoon en de warmte van de Helper,de Geest. dat we U ontmoeten in mijn eigen hart en wezen, en in de andere....o Help dat ons te ontdekken meer en meer!
De meest uitgesproken en bezongen woorden van de mensen van uit alle tijden, sinds Jezus : 
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest...zoals het was in het begin . en NU en Altijd tot in de eeuwen der eeuwen. Amen
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb