4e zondag door het B jaar
 
 
“ Er bevond zich in hun synagoge een man,
die in de nacht was van een onreine geest
en begin te schreeuwen:
Jezus van Nazareth,
wat hebt Gij met ons te maken? “
( Mc. 1: 23-25 )
 
 
WELKOM
 
Ja, de maand van het nieuwe jaar is ook al voorbij gezien de kalender. Soms lijkt het allemaal snel voorbij te gaan, de dag van vandaag…maar af en toe zeggen we tegen elkaar: wat gaat de tijd snel…..
We gaan ieder onze gang door de dagen, en een er van is deze , en we begroeten elkaar hier op de plek van de lieve Heer, die we tegenkomen …..En we weten al dat Hij met ons mee loopt, altijd, en vandaag dringt dat hopelijk door het gebeuren in het evangelie tot ons door: Jezus ontmoet ,,, een onreine mens, …wij zouden zeggen, zoals we vaak nu horen noemen: een VERWARDE MAN
 
 
 
HOMILIE
 
 
Het merkwaardig  verhaal over wat Jezus vandaag overkomt  lijkt heel apart, gewoon op een Joodse Zaterdag, toen de heilige dag van de Joden…..Jezus is , zouden wij zeggen een kerkganger , …het is gewoon vanzelfsprekend dat hij naar de synagoge gaat….als vorm zoals joden en jodinnen deden….luisteren naar GODS WOORD, en BIDDEN, ja dezelfde gebeden die wij nu ook nog gebruiken uit wat we noemen de psalmen.
En juist onder de gelovigen is een man van wie gezegd wordt dat hij bezeten was door een onreine geest…….. We zouden dat het beste kunnen vertalen zoals we daar vandaag veel van horen: een verwarde man…..
Kennelijk is de man op zoek naar het geloof of hij begrijpt Jezus niet, dat Hij de Zoon van God is, die komt verlossing brengen, anders kom je niet naar de kerk zoals wij zouden zeggen. 
Jezus heeft de mensen daar verteld over God en zijn Liefde….., en je merkt aan het verhaal dat Hij dat doet, anders dan wij zouden doen….Wij zoeken naar hartelijke, vrome woorden, als we over God al iets durven zeggen, of we halen een gebed aan
Hij komt  ons niet vertellen over een alleen maar GROTE GOD, maar een God die elke mens aankijkt……Dat hebben we teveel laten liggen, …… God is de Messias, Hij laat Zich voelen dat Hij ons lichaam heeft….Dingen als bij de man hier in de synagoge, ….Je voelt het…Hij blijft kalm, Hij bevrijdt de man, maar wel zo, dat Hij zijn  last wegneemt.
We hebben veel mensen met alle goede bedoelingen geleerd om te bidden, samen ook,…. Hem aanroepen, de Redder……In gebed met eigen woorden, hardop durven zeggen, want we zijn gauw bang, wat anderen van onze manier van bidden wel denken……?
Ja, … In het evangelie reikt Hij de vrede aan, de rust, Zijn geborgen leven in de Vader en de Heilige Geest….
De Naam: Jezus opnieuw aannemen, uitspreken, …… en mensen bij wie het geloof er niet meer lijkt te zijn, of ze zijn aan het zoeken of ze zijn als de man, die bevrijding krijgt.
De liturgie vandaag begint met de woorden: Red Ons, Heer onze God, breng ons bijeen, waar we ook zijn….
Ja, Lieve Heer, we zijn niet meer alleen, niet meer bang, en uw Naam bij de hand, en we weten dat U kijkt , en ook als we niet weten hoe of wat te vragen, zoals de man met zijn vele lawaai…..
Blijf bij ons.
 
Wij van deze tijd moeten echt nu goed kijken wat Jezus hier doet……..Wij zouden een verwarde mens gauw uit de heilige ruimte naar buiten zien te krijgen…..en er iemand bij roepen die hem misschien kan helpen…In de tijd van Jezus hier op aarde, kon men zeker bepaalde ziektes niet begrijpen of uitleggen, en ziektes als deze werd aan de boze toegeschreven.
Jezus blijft kalm….en ik denk dat we eens nu even mogen stilstaan bij momenten dat we van streek waren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb