A-09/04/2017 - 6e zondag veertigdagentijd - Palmzondag - Goede Week
 
 
 
“ Toen Jezus Jeruzalem binnentrok,
raakte de hele stad in beroering en
men vroeg: WIE IS DAT ?
Het volk antwoordde:
Dit is de profeet Jezus uit Nazareth
in Galilea.”
( Mt. 21,10-12 )
 
 
 
INLEIDING
 
 
Graag wil ik ieder ook en juist vandaag WELKOM heten….u , jij hebt gekozen erbij te zijn op deze eerste dag van de GOEDE, ofwel: HEILIGE WEEK….en ik zou bij wijze van spreken met ieder delen….wat gaan we zien? Hoe gaan we het beleven: dat verhaal van Jezus met een vreselijk einde…..en toch weten we: we kijken op naar Hem aan het kruis, en we ontdekken bij zijn afgang en verandering en vreselijk lijden, ook al iets van ….Hij overwin de dood en stond op, en gaat en staat nu met ons.
Een  verhaal dus dat goed afloopt….. maar om het goed te begrijpen, moeten we gaan kijken alsof het de eerste keer is….
KIJKEN……het verhaal , vooral het einde , wordt ons in elke katholieke kerk, afgebeeld in de kruis weg…..En overal om drie uur gaan mensen die weg van Jezus….en worden geholpen door de afbeeldingen…..en kijkend: misschien zien we achter Hem  mensen van toen en NU die ook een weg gaan naar het einde…..overal is dood….en toch….het graf, en we verwachten dat de steen ervoor wordt weggerold om ook zijn opstanding te kunnen beleven.
 
HOMILIE
 
Ja, beste mensen we horen de triomfale tocht van Jezus , de stad  Jeruzalem met enthousiaste mensen om één mens, die gehuldigd wordt als een berijder en redder,maar zoals wij mensen dat doen…..ons vergapend aan de man, en tegelijk kijken naar de anderen die ook Hem zien als een aparte mens.
Ook hebben we geluisterd naar het eerste Passieverhaal , dat van Mattheüs.
 
Daarom een korte overweging op deze eerste dag van de Goede Week.
Ik probeer zelf  juist in deze dagen nog extra de bijbel op te slaan en een van de vier evangelies over Jezus lijden te lezen. Hebt u geen bijbel bij de hand, het beste kun je de tekst van Mattheüs lezen.
Ik lees dan niet alles, vlug, maar ik probeer het rustig aan te doen, me dwingend te lezen alsof het de eerste keer is dat ik het verhaal te horen krijg.
En dan zou ik ieder de paar regels willen meegeven, waarmee het verhaal over Palmzondag begint……
Heel simpel lijkt het…
“ Toen Jezus Jeruzalem binnentrok,
raakte de hele stad in beroering en
men vroeg:
WIE IS DAT ?
Het volk antwoordde:
Dit is de profeet Jezus uit Nazareth
in Galilea.”
( Mt. 21,10-12 )
 
De hele stad staat op zijn kop, en ieder wil Hem zien…..en dan blijken velen Hem nog niet te kennen…..
Ja, en zo brengt dit verhaal, ook mij en hopelijk jullie ook, tot de bekende vraag: WIE is die Jezus ?
Ja, het kan een stopwoord geworden zijn, om zijn Naam te gebruiken.
Ook kan Hij bij ons geworden zijn, de Naam van Iemand, van God, die ons geboden geeft, en ons de liefde preekt…je weet wel…God liefhebben boven alles en je naasten als jezelf….
Maar, nog eens  aan me zelf gesteld, zoals je die in een relatie van liefde ook kan stellen….WIE is Hij voor mij?
Roep ik zijn Naam wel eens aan? Bid ik tot Hem? Voel ik Hem dichtbij ?
Heb ik nog een kruis in de kamer hangen, en kijk ik er wel eens naar. 
Ik wil het halen van boven die kamerdeur, en zet of leg Hem met een lichtje erbij….
Ik heb behoefte aan die simpele gebaren…Ik heb er vaak over gepraat met  mede gelovigen….en dan komt het vaak ook over degene die in jouw leven je naaste is, vooral in liefde en /of vriendschap…..
Heer, Uw Naam wordt geheiligd,    mag U ook in mij dichterbij komen! Amen
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb