A-07/06/2020 - H. Drie-eenheid -

 

“ Onmiddellijk viel Mozes op de knieën, en boog zich neer: Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee.

Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.”

( Ex.34:8-10 )

 

 

 

 

 

HOMILIE

 

Ja, ik kies, als ik me zoals nu voorbereid op de preek….heb ik de lezingen doorgekeken….en in het kleine stukje trof me die ene zin van de Goede God met wie ….. Mozes op de berg Sinaï zo maar aan het praten was over zijn volk daar beneden….Och Heer, wees zo goed en trek dan met ons mee op onze tocht ….en hij vertelt er maar bij hoe hij het zelf voelt om leider te zijn…een wat lastig volk, och ze komen toch wel terug naar u….en  ga met ons mee, en beschouw ons als uw eigen bezit…..

 

Ja, vandaag het FEEST van de Heilige Drie-eenheid, dat merkwaardige geheim dat God ons wel verteld heeft….Ik ben God, …en niet zo maar, maar één God en toch zijn WE DRIE….

En dat moet dan ons feest zijn vandaag…en voor jong maar ook voor oud…is het van een kant gewoon, en we snappen er niets van…en die God is ALLES BOVEN ONS en bij het begin van de Mis, hebben we al het kruisteken gemaakt: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…en we hebben het GLORIA,  als lied gebeden of gezongen), en we horen die naam tot het laatste van de Mis ; ga heen in vrede in de Naam van de DRIE…..

En ik ga het nog even moeilijker maken, we bidden, praten….en wat is dat praten…..praten doen we met iemand, dat wel, en dat doen we met mensen, en vooral van wie je veel houdt of een dikke maat bent….En God, we horen Hem niet, onze woorden gaan naar boven,en de wierook helpt ons even daarbij, als de rook omhoog gaat…Maar Waar is HIJ ????

EN toch gaan we net als Mozes op de hoge berg bidden, iets zeggen van wat wij  kunnen voelen….

Want het FEEST van VANDAAG kan toch iets in ons wakker maken…God is IEMAND,……en als we nu eens de start maken, en nadenken over Wie God is en Hoe Hij is DRIE?  In de loop van de eeuwen, is God langzaamaan -om het zo simpel maar te zeggen - God is telkens op zoek naar mensen, de profeet en de personen, die wij in het Bijbelboek tegen komen….

Vandaag  heeft God  MOZES genodigd heel hoog op de berg Sinaï, en daar praat Hij in de taal van ons mensen, hier Mozes dus, en hij heeft de stenen platen bij zich, want hij heeft van God de geboden ontvangen…en zo langzaam…laat God zich zien…en hier in de eerste lezing  praat Mozes ook tegen Hem…Och Heer, wees zo goed en trek met dit volk mee….we zijn niet gemakkelijk, maar vergeef het ons die zonden en misdaden…en beschouw ons als UW EIGEN BEZIT…..

We hebben het toch al vroeg mee gekregen…die God …ook IEMAND, en DRIE……

En uit dit verhaal; komt het nog niet .

En daarom ben ik blij, dat ik het jullie nog eens mag vertellen en even samen met elkaar wat meer gaan voelen….Hoe kan dat toch en Waarom die Drie?

We kijken naar de Hemel, mooie dingen om te zien en te ontdekken ook in wat we SCHEPPING noemen…..en KIJKEN WE DAN EENS om ons heen…hier op aarde en de DRIE zijn erbij…dat geheim …

OM ons heen, zijn ook DRIE mensen ….En die heilige Namen, en het getal drie is om het nog DICHTER bij ons te brengen….toen wij  gedoopt zijn. vanaf het verre begin na Jezus….wordt het tegen mensen GEZEGD, ja, WEET JE NOG, EN HET BEGINT met EERST jouw, mijn naam….en dan, Ik Doop jou in de Naam van de Vader, de  Zoon en en de Heilige Geest, - veel meer als er Katholieken…zijn.  EN onze kleine oogjes open gedaan …zagen we…het dichtste bij jou, bij mij ook DRIE, bij elke mens…het mensje zelf…en de papa en de mama……

Ja, ik geef toe, ik heb honderden mensen voor de Doop in de kerk gezien ….met de ouders , grootouders, families, en vooral ook kinderen…..

EN DAN  GEEFT IK TOE, dat we de mensen laten gaan zitten en vragen waarom jullie dit kindje hier brengen…en dat het over IEMAND GAAT, dit kleine mensje…en welke NAAM KRIJGT HIJ OF ZIJ…het is belangrijk, en de priester NOEMT die Naam ....

En dan zul je als priester kunnen uitleggen: jullie, ouders, zijn  elkaar tegen gekomen, je hebt de LIEFDE ontdekt…jullie twee een eenheid en de vreugde van de komst van je kindje, en de de eerste schreeuw van het kindje van dank dat je er bent, en dat er die band is…..

Vandaag het feest van God het grote geheim, en wij komen de grote God tegen als DRIE PERSONEN, VADER, ZOON EN H. GEEST. en al zoekend voor deze dag over wie ik praten mag, tot iedereen van jullie hier aanwezig…Ik krijg de ingeving om God nog veel dichter bij ons te gaan zoeken…
Ieder zoals we zijn, bij elkaar horen…alleen even kijken naar het gezin waaruit we komen…en in het noemen van de ouders en het kind dat zij krijgen, dat zijn ook DRIE PERSONEN….Papa, Mama en het kind…helemaal van elkaar en op elkaar gericht, en toch drie heel eigen personen, dat hebben de ouders van ons wel ontdekt, toen wij gingen groeien en zo de persoon gingen vormen, die we nu nog zijn, . en Toch..van elkaar, op elkaar gericht.
Kijk even, word er stil van. hoe God zó met ieder mens vergroeid is, ja, door Hem komen we langs de wonderlijke komst op deze aarde….en we gaan op Zijn wegen door…En de boodschap van Jezus, Hij die ons spreekt over God als Vader , Zoon en Heilige Geest…God, dat korte, moeilijke woord dat je zo gauw zegt…..Hij koos de weg van ons bestaan via de band van liefde zoals deze ouders en dit, en ieder kind….Zo komen we ook stil bij Jezus met Kerstmis…en Hem ziende, toen begon Hij ons al te vertellen in het Kind dat Hij is….Zijn Liefde voor ieder van ons en van ons samen.

Ja, en dat alles komt van God…en je ziet het Nu…kind, man en vrouw, drie ....en in God zelf die geen Lichaam heeft maar wel Drie is…..Vader Zoon en Geest…

En we zijn veel dichter bij God, of te wel God is dichter bij ONS….en niet alleen in de plechtige Namen  van God…neen die God is bij ons. kijk elkaar maar aan, en dat doen we te weinig....  

In het evangelie van vandaag noemt  JEZUS , wie HIJ is…God heeft de wereld lief zelfs zo, dat Hij Zijn Enige Zoon heeft gegeven

En ECHT is alles, wat we hebben en zijn, wat Hij heeft en met drie wil zijn….Liefde , jullie kind, en familie, gezin, en elkaar steunen, en stille momenten hebben en zoeken om van elkaar te houden….Je ziet soms op Tv van jonge mensen, die elkaar opzoeken, en ze willen liefde…en ze zoeken dan andere woorden, love, love, en vastpakken en bij elkaar zijn….en we mogen vandaag God bidden dat we het gaan zoeken, de Liefde en die je allemaal hebt, maar ook kwijt kunt raken, dat weten we ook.

God , KOM en blijf bij ons….och God, en juist in deze moeilijk tijd met de corona virus-problemen….en oorlogen en geen mooie woorden. maar in ons LEEFT HIJ de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, en God is in ons lichaam gekomen, met handen om aan te raken, als toen bij de doop, dat jij er ook bij hoort, en mooie woorden gaf Hij in alle menselijke talen… Eer aan de Vader, och Schepper, we hebben veel in te halen, maar het nieuwe komt, de nieuwe tijd, en het boek, uw boek om het te verhalen aan elkaar en vooral aan de kinderen Amen