Als we samen eten

                Zegen ons, Heer,
en ook dit voedsel,
dat we door uw goedheid krijgen,
door Christus onze Heer.
        
     

Ons voedsel

Goede God, 
alles wat op tafel staat komt van U.
Vruchten, brood, of vlees.
Ik dank U ook voor alle mensen,
die eraan gewerkt hebben;
van de boer tot de bakker.
En misschien moet ik U heel bijzonder
danken voor het harde werk van mensen 
ergens ver weg, die niet meegeteld worden; 
misschien hebben er kinderen aan ons voedsel gewerkt.
 
We hebben het hier goed, onverdiend,
en daarom wil ik ook denken aan mensen die honger hebben,
die ziek of eenzaam zijn, en die niet met anderen aan tafel
kunnen gaan zitten.
U wilt het zo, dat wij aan al die mensen ook denken, 
omdat we allemaal van U zijn in en door Jezus Christus 
onze Heer. Amen

Dankgebed voor  het eten

Wij danken U, Heer, 
voor al uw gaven,
U die bij ons bent hier en nu, 
en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Jezus, vele malen lezen we in de evanglieverhalen,
dat U met anderen aan tafel was.
Juist als wij mensen samen eten. 
is niet alleen het voedsel  belangrijk, 
maar kunnen we tot goede gesprekken komen,
en leren we luisteren naar elkaar.
Ik wil U daarom niet alleen danken
voor het voedsel, maar ook voor
dat samenzijn.
Geef dat ons meer en meer; 
dan krijgen we een gevoel, 
hoe het later bij U zal zijn,
gezellig, geborgen en gelukkig!
Geef dat we via ons contact met elkaar
mogen ontdekken dat U bij ons bent,
altijd.
Daarom Heer dank,
dat U onder ons gekomen bent.