A-15/01/2017 - 2e zondag door het jaar
 
 
“ Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd:
Deze is de Zoon van God.”
( Joh.1: 34 )
 
 
 
WELKOM
 
Ja, in deze tijd na Kerstmis, gaan we  Jezus méér zien als  een volwassen man, HOE Hij ons praat over God, en vooral hoe Hij met mensen omgaat, hoe Hij een en drinkt en op de bruiloft van kan mee viert, hoe Hij DOET aan mensen met problemen, die zie zijn of wat met ook tobben.
We kunnen in het evangelie dat hier ontdekken, en een beetje ontdekken hoe wij die op Hem willen gaan lijken, Hem willen volgen, voor anderen zouden moeten of kunnen doen.
ZO heb ik al heel wat gezegd, en VANDAAG kan ik na deze woorden tegen U zeggen: weest welkom, en vooral welkom met datgene wat je in je leven al doet, door te Jezus ene plek te geven ij ons hart, en te proberen het met ons karakter en onze persoon dat in te brengen in ons samen zijn.
Beginnen we als altijd met God vergeving te vragen door wat we nog niet van Jezus hebben overgenomen in ons leven….
 
HOMILIE
 
Ik zei het al bij het begin: we gaan Jezus ontdekken hoe Hij als een groot mens zich gedraagt, hoe Hij doet en zegt….
Hij komt pas onder de mensen met zijn eigen taak zo rond de dertig jaar oud……We horen in het evangelie iets van die opkomst, hoe Jezus als vele anderen toen naar Johannes gaat om zich te laten dopen….Vandaag wordt dat gebeuren niet apart verteld….maar wel hoe Johannes het aan de mensen  voorstelt: “ Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt……”
Het klinkt voor ons misschien eigenlijk nogal apart……Hij zegt niet : waar Hij vandaan komt, hoe zin vader en moeder bijvoorbeeld heten….maar dit…
Een volwassen grote man een LAM noemen? 
Begrijpen we waarom hij dat zegt ? 
Tijdens elke Mis bidden we vlak voor de communie die woorden van Johannes: Lam Gods dat wegneemt de zonder wereld…..ontferm U over ons, kijk naar wat we nodig hebben, lieve Heer.
Om het lam hier te verstaan moeten we even terug naar de tijd dat het Joodse volk in zijn godsdienst offers aan God brachten in de vorm van  de eerst geplukte vruchten…..Ze wilden God iets kostbaars van zichzelf als het ware: teruggeven….En ook nog meer kostbaar werden ook dieren geofferd….en het apart offeren van vlees en bloed….was echt een teken van een duur offer…..
Dan ,als het volk op de vlucht gaat uit Egypte naar het beloofde land, legt Mozes het volk op om per familie een lam te slachten, …. en het bloed werd gedeeltelijk gebruikt om de deurposten mee te bestrijken, als teken dat de boze geest voorbij hun deur zou gaan om de oudste man of  zoon te doden……
Na Jezus was er geen offer meer nodig……en het joodse volk van nu, al geloven ze niet in Hem, brengen geen offerdieren meer aan. Maar door de laatste kruisgang van Jezus is de TITEL van HET LAM in Hem werkelijkheid geworden …… Voor ons heeft Jezus voorgoed de plaats van :OFFERDIER, Hij die aller kwaad droeg en ons tot eeuwige redding!
Jezus staat voorop….bij alles.
 
DAAR MOGEN WE VOOR NU even bij stil staan…. Woorden zijn gauw gezegd…goed bedoeld van ons, dat wel……En een gebed opkijkend naar Hem aan het kruis is altijd LEVEND GEBED!
Maar we missen iets….de kerken zijn leeg gelopen, omdat mensen vast liepen op wat gezocht werd als nieuw…anders dan onze voorouders deden…meer liturgie, echt MEE Doen….andere liederen.
Ik zeg het maar zo…. we hebben het gezicht van Jezus niet meer geod in ons….
In die moderne tijd gingen beelden uit onze huizen….niemand zei ergens dat het MOEST….die waren er ook…HEILIG HART, het kruis boven kamerdeur, naast je bed….. Ik zeg niet dat we van alles zo zouden moeten doen….Op ons boekje staat op de achterkant: Jezus wandelt nog steeds op onze wegen vandaag….Ja, we komen Hem tegen in je tegenvallers en lijden, en van dierbaren…en Hij blijft staan op straat en dan zal HIJ VRAGEN…Hoe gaat het  met jou ? Amen
 
 
 
 
 
 
 


 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb