Vijftiende zondag 2014

“ zoals met het gezaaide graan, zo  zal het ook gaan
met het woord dat komt uit mijn mond;
het keer niet vruchteloos naar Mij terug,
wanneer het mijn wil heeft volbracht....”
( Jes. 55:11 )
 
Fijn dat ieder er weer is, jammer genoeg kunnen we de mensen van hieruit niet begroeten die op hun kamer zijn, maar er wordt gewerkt aan het technische probleem, ....
God brengt ons bijeen, en IEDER  heeft daar ja op gezegd...en zo zijn we sterk hier, gemotiveerd...we willen erbij zijn.
Daarom willen we vragen dat God ons wil raken met zijn Woord, en met het geheim van ons geloof, Jezus onder ons in de eucharistie.
Bereiden we ons voor, dat de Heer ons mag zuiveren en open maken voor Hem en elkaar.
 
HOMILIE
 
Ik weet nog uit een reactie van enkele jaren geleden...Ik kwam de kapel toen binnen .... en de mensen die er al zaten keken hun boekje in, en ik hoorde er een toevallig zeggen: nou, dat wordt een lang evangelieverhaal..... eigenlijk teveel voor mij, dat kan ik toch niet onthouden.....
En ja, we hebben het aangehoord.... En dan moet je je realiseren.....God spreekt hier ons aan met het verhaal..... Jezus vertelde het, en voor zijn leerlingen ging Hij het ook nog eens uitleggen.... Zijn Voorbeeld, zijn gelijkenis over de zaaier.
We kunnen het ons nog wel van vroeger voorstellen, ...ik vond het als kind al een prachtig gezicht, toen ik een boer over het land zag lopen, en met een heel apart gebaar, hoe hij de korrels over de akker uitzaaide......
En achter de boer zag je wat vogels die er meteen op doken om gemakkelijk aan de kost te komen....
 
Ik wil het voor ons proberen de betekenis van Jezus’ verhaal naar voren te halen.
En we moeten het maar doen met Jezus de vraag te stellen, zoals de leerlingen dat toen ook deden....waarom vertelt U de mensen zo’n verhaal?
En dan gaat Jezus uitleggen hoe het gaat als God ons mensen wil leren: hoe je het beste kunt leven om gelukkig te zijn, om Hem te kennen en om het goed te maken met de andere mensen om ons heen.
God geeft ons woorden, ... je mag  en kunt erover nadenken...En God lijkt op een zaaier, die strooit zonder te kijken waar het allemaal terecht komt...God geeft, licht, ons leven, de liefde, blijheid, ....  
En dan vraag je door....Wat doen we ermee, met wat God ons via mensen, via zijn verhaal uit de bijbel geeft.
 
Kijk nou eens naar het resultaat.....hoeveel mensen leven , zoals God het ons langs vele wegen geeft .....
Je kunt beginnen met de grote  foute dingen die onder mensen gebeuren: oorlog, haat  en nijd,......
Maar ook in het klein....mensen die alleen zijn, en die al hun energie gebruiken om geld, om nog meer te bezitten, zonder zich te bekommeren om de anderen, die niks hebben....
 
We maken het mee, dat in ons leven, als je het zo tot je laat doordringen, het steeds slechter geworden is, hoe en OF de mensen de liefde van God aannemen, er iets mee doe, ...de vreugde van het geloof uitstralen, zoals een mooie oogst op het land staat te pralen.
 
Het geheim van Gods geduld.... 
En we ontdekken ook in onze tijd, dat God ons wil betrekken in de oogst , in het zaaien van liefde en geluk, en goede dingen.....
Hij laat ons nu juist steeds meer zien, dat God ONS NODIG heeft. Jaren geleden, voor laten we zeggen de jaren zestig dachten wij bij GELOOF, dat het zaaien gebeurde door wat de priesters, of een paus en bisschop, en wat zusters en broeders deden..... en wij, och, ja, de gewone kleine gelovigen, we probeerden ook te doen wat goed was, en dat deden we ook samen, de een meer, de ander wat minder en ook een hele boel, bij wie het niet veel voorstelde.....
Geduld van God? ....In die jaren kwam er een Franse film in de bioscopen, en die heette: God heeft de mensen nodig.....
Ging over een parochie die zonder priester kwam, en hoe de mensen van dat dorp aan de kust het geloven gingen invullen......
Het verhaal van de zaaier legt Jezus in ons.... bidden om mensen die het aparte werk doen, zoals we het de paus Franciscus ziet doen...goede woorden, God doorvertellen, en hij doet het ook met aanraken van kinderen en van zieken, en omhelzen...en de mensen worden geraakt......
En tegelijk zaait God met dat verhaal ook onder ons....Ja, dat moeten jullie ook doen....niet alleen naar die paus kijken , maar het gaan doen met en voor elkaar...
God zal later denk ik ons vragen als we daar bij Hem komen...wat heb je gedaan , jij, zoals ik van je houd, wat heb je gedaan aan doorgeven van de liefde, van geloof ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb