B-17/12/2017 - 3e zondag van de Advent
 
“ Er trad een mens op,
een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Hij kwam tot getuigenis.
om te getuigen van het Licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.”
( Joh. 1, 1-4 )
 
WELKOM
 
Ja, laten we op de klok kijken, want de wijzers lijken in deze donkere dagen toch nog sneller te gaan….Kostbare tijd voor die zich op Kerstmis voor bereiden…Mensen, die het druk hebben op hun werk in de winkel of andere  handel, anderen op zoek naar presentjes om anderen gelukkig te maken……!
En wij, die GELOVEN, we zijn hier, dankbaar naar elkaar kijkend om het geloof in ieder van ons, al lijkt het op een klein teer plantje, en God geeft ons zijn Woord.
Maar je hoort nog al eens onder ons zeggen, dat de lezingen moeilijk zijn, …en als je de tekst niet al even hebt doorgekeken,…de woorden zijn ook, al worden ze goed voorgelezen, gauw voor bij.
En wat blijft, wat raakt ons, wat treft mij?
ik denk wel eens; God spreekt tot ons, en al zijn  het maar een paar woorden, Hij geeft ieder wat je hart nu verstaat op weg naar Kerstmis.
Goede God, zie ons aan, neem weg uit ons al wat nog zonde is te noemen, zwak en tekort tegenover U en de mensen….maak ons open om U te verstaan.
 
 
 
HOMILIE
 
 
Beste mede-gelovigen, 
 
 
We hebben al de DERDE zondag van ons voorbereiden op het feest van Kerstmis.
En waar het eigenlijk over gaat, ….je kunt het van twee kanten benaderen:
Nog voor we nu al de bladzijden zouden  open slaan van het Kerstverhaal,…en het weer wat nieuw bij ons laten opkomen……
Misschien zijn we meer aan het piekeren over van  alles: WAT van ons verwacht wordt…: HOE en Wát we die dagen gaan doen … ? SAMEN thuis, of  voor sommigen :ergens alleen?……En als je door de straten loopt, vind je kerstbomen en lichtjes, maar niets over het Kind , het eigenlijke Kerstverhaal. Het is voor wie wil geloven niet zo gemakkelijk….het lijkt dat de meesten druk bezig zijn met de gezellige voorbereidingen, en NIEMAND lijkt er boven de muziek uit te komen die je mechanisch krijgt toegediend overal waar je een winkel binnen komt…..
 
De ANDERE KANT is het verhaal van God……
Er is IEMAND die ons ZIJN VERHAAL vertelt…. het is voor allemaal…..natuurlijk, maar ook , dat weet  bijna niemand….onder geloven amper verteld: die GOD komt IEDER van ons tegemoet ? ja,  MIJ, Jou, en allemaal ?….
En ik denk dat het goed is, al hebben we het GELOOF al in ons…We vragen het onszelf nu weer:
WIE IS HIJ ? ( Ergens in de lange eeuwen van mensen  op aarde is God begonnen  met  eerste gelovigen…. Abraham en zijn nakomelingen, van wie het Joodse volk het eerste bericht, dat er een God is, …Waar is Hij, hoe ziet Hij uit? Wat andere volken afbeelden? Het schrift werd uitgevonden en zo konden mensen met elkaar gaan delen….en profeten gingen opschrijven: HOE je tot die God zou kunnen bidden ?)
En WIJ hebben de boodschap vandaag in de eerste lezing van Jesaja door gekregen….. Ja, het verhaal ken je al zo lang als je leeft, en toch NU weer anders.
Er zal komen een Messias, een VERLOSSER, …langzaam worden we voorbereid…ja die God zal mens worden, we zullen hem ons kunnen  voorstellen met een lichaam als het onze, met een gezicht, zoals mensen kunnen zijn…
Ik vertaal hier  maar uit Jesaja…Hij is Iemand die heel prettig in de omgang is. Een mens, die helemaal vervuld is van de Geest van God…..als je Hem ontmoet, dan kom je Iemand tegen die jou lief heeft…… . en zorgzaam…En Hij stuurt eerst Johannes, opvallend van uiterlijk…mensen komen naar hem toe…wat wil je ons zeggen…?
Ben je een profeet, lijk je op Elia ? En Johannes moet zeggen: nee, ik ben Elia niet, en ook niet de Messias, de Verlosser, maar ik mag jullie vertellen dat HIJ dichtbij is, ja . HIJ is hier onder ons!
In deze tijd Nu ook, heb je ook nog  mensen die zich Profeet noemen, die zeggen dat het zo op de wereld niet door kan gaan….. Zo is In Dordrecht een kerk, en mensen die daar komen kunnen zich opnieuw laten dopen zelfs, en het bad van het water wist alles weg wat ieder zo aan kwaad met zich is mee gaan dragen…….
 
Beste mensen, te midden van de woorden, die  we zo dikwijls hebben gehoord, krijgen we een KIND in beeld, arm in een stal, de ouders op weg,vluchtelingen, …..en het gebeurt nu in deze jaren, nog nooit zijn er zoveel mensen op de vlucht geslagen…..
Als je een stalletje thuis heb ben je gelukkig, ons , jouw geloof, tastbaar voor je te zien,
 
Ik sta hier weer onder u, geroepen als ook maar een mens, die je het verhaal mag vertellen of voorlezen. 
En eigenlijk zou ik willen rondgaan, en vragen….Ken je Hem, wat zegt Hij je ? Weet je hoe Hij heet.
Nu Hij kwam als kind hoeft niemand hem eigenlijk af te weren….een kind neem je graag even in je armen, en zeker als je familie bent nemen ze het niet kwalijk als je dat kindje even knuffelt.
Ja, en hier zijn we in de grote massa mensen van goede wil, jongeren, oud, kinderen, van welke kleur ook…..en moslims wijzen Hem niet af, erkennen zijn naam; Jezus….maar ze kennen Hem nog niet als Gods Zoon….en dan de meeste die zeggen niet meer te geloven.
Beginnen we met ieder zijn of haar eigen manier van gelukkige mooie dagen te gunnen, te respecteren.
En zelf een blik op het kind, gemakkelijk als je een stalletjes hebt staan.
En God spreekt ons aan uit al die figuren, ja, zelfs vanuit os en ezel en makke schapen……We zeggen die hebben geen geloof…maar ze zijn er, en de Herders kunnen ons helpen….Zij, geen gelovigen, ze komen…en ze ervaren iets van de GOD die MENS is geworden, iets van ons….en we kijken naar Hem en Hij kijkt naar ons….
En bij mensen op een goed moment tijdens die dagen, kun jij vertellen wat jouw geloof jou zegt…en je kunt beginnen met Zijn Naam te noemen, en dat je Hem alles kunt vragen…..en Hij is prettig van voorkomen, aardig, lief, en heb je wat dat zeer doet, of ben je heel blij…We horen het van in de goede lezing van Paulus……als je in Hem gelooft, word je blij, ….. en daar wil God ons méér van geven, kijken in de wereld om ons heen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb