A-17-30/07/2017 - 17e zondag door het jaar
 
 
“ Toen hij een parel van grote waarde had
gevonden, ging hij alles verkopen wat hij
bezat, en kocht haar .”
( Mt.13:44 )
 
INLEIDING : 
 
We voelen het vandaag zeker….we zien het om ons heen, dat vele op weg zijn gegaan. En hopelijk hebben ze een goede keuze gemaakt om samen er weer eens even uit te zijn, anders dan anders…..We bidden bij onze viering, dat ze goed onderweg zijn en veilig thuis komen.
Maar WIJ HIER NU goed dat we ook nu bij elkaar komen…..Het valt me vandaag op, dat we bij het WELKOM de nadruk leggen op ieder die er is, en dat is goed, maar we zijn hier omwille van ons GELOOF….en geloven is niet IETS, een bij  elkaar komen om op de eerste plaats ideeën uit te wisselen…we kijken naar voren, en er is de plek  van het altaar, en de preekstoel van waar GODS WOORD wordt gelezen , ik als priester heb over mijn schamele verschijning een ander gewaad aan,ook een teken dat de Heer Jezus er is….Hij kijk ons aan, Hij is er voor ons om te luisteren naar wat ieder vooral bezig houdt ……Hij gaat ons zoals  steeds toespreken, vandaag over een schat, verborgen in de akker, over mensen die aan het vissen zijn en de beste ervan uitkiezen……de schat…., ja dat woord gebruiken we voor onze dierbaarste mens: mijn schat, vriend genoot, ouder, zij, hij……
WELKOM dus….Ik deel het vast: die Jezus weet wat ieder van ons in zijn hart waard is, ieder zijn schat……Misschien nog nooit zo er over gedacht ?
Och Heer, we komen bewust naar U toe, naar uw Woorden, en hoe U bent voor ieder, hoe Kijkt U ons aan….Help ons eerst bij ons vragen aan U en de Goede Vader om vergeving voor wat ons in de weg zit om U de eerste plaats te geven.
 
 
HOMILIE
 
Beste mensen 
 
De laatste  drie zondagen hebben we in het WOORD VAN GOD Jezus horen spreken over wat bij ons het belangrijkste zou moeten zijn….dat vertelde Hij ons met vele voorbeelden zoals over het uitgestrooide zaad, en hoe je ontdekt, dat wat een heel klein plantje is tot een van  de grootste uitgroeit……Vandaag  komt Jezus nog dichterbij ons, als hij het heeft over een SCHAT….. Dat wil zeggen: iets wat voor ons mensen het duurste, het kostbaarste is dat we bezitten…….Daar kun je veel voorbeelden van invullen….ik pak  maar wat:  bijvoorbeeld: het TV-Programma “KUNST EN KITSCH”….. Mensen komen met mooie klokken, en niet te vergeten: sieraden, ….en als het verhaal van de deskundige eindigt met een groot bedrag……daar word je stil van….deze zilveren schaal is wel….Duizenden Euro’s waard……!
Maar tegelijk ZIE JE OOK, en dan komen we bij de SCHAT die Jezus ons bij ons wil aanwijzen, die Hij wil doen beleven IN ONSZELF…..er zijn mensen, die zeggen: ja, dat gouden armbandje is voor mij veel waard, maar ik verkoop het niet, dat heb ik van mijn  ouders gekregen bij ons trouwen, om maar iets te noemen……..
 
En toch wil ik met ons nog dieper gaan dat ons een rijk gevoel, een ZEKERHEID kan geven…..
Als een man, een jongen  tegen een vrouw, meisje dit zegt…..OOK dat kun je natuurlijk goed bedoelend zeggen tegen iemand die je nog maar oppervlakkig kent…..Maar als de twee in vriendschap of liefde SAMEN veel hebben meegemaakt, dan kan de een tegen de ander zeggen: jij bent mijn SCHAT….! Dat wil zeggen: JIJ bent voor mij, toen ik me bij jou thuis voelde…Jij bent de liefste, de belangrijkste, meer dan mijn ouders en broers en zussen……Jij bent mijn schat….en van jou wil ik ook niets missen ondanks wat ik aan geld of dure dingen heb!
 
We lazen in het evangelie zo juist over een man, die een parel had gevonden, ging hij alles verkopen om die parel te kunnen verkopen……
IK wil met u en jullie delen….misschien dat het ons niet allereerst opvalt…..Jezus staat daar voor de mensen om hen uit te leggen: waar het geluk te halen is….en natuurlijk begint Hij met dingen die we kunnen tasten, voelen, kunnen zien blinken….
Maar ik stel mezelf en ons voor: WIE is de schat van ons leven? En dan horen we dat in de geboden: we moeten God liefhebben boven alles en de naasten als jezelf!
Een gebod…dat je kunt op commando: liefde, van iemand houden…en GOD zo ver? En hoe kan ik van God echt houden, zodat Hij bij mij de eerste is, die ik niet zie, en niet voel?
JEZUS doet ons de ogen open…Hij met zijn praten over de SCHAT, HIJ is de Schat van GOD, de Vader….HIJ is mens geworden om  juist wat we niet voelen, of kunnen zien…..JEZUS zegt  het zelf: KOMT allen tot Mij,  op vele plaatsen staat het in die geest.
Ik wil niet jullie opdienen: Jezus moet je schat zijn……WANT dan komt jouw liefste in het gedrang?
VRAAGTEKEN ???? IK stel je voor dat we naar hem luisteren en gaan bidden, dat we HEM als eerste willen leren LIEFHEBBEN…..Ja, en je vrouw, je man, je kind, je vrind, …..je zult als je Jezus zijn eerste LIEFSTE plaatst geeft, dan komt jouw schat hier op aarde….er nog mooier en kostbaarder door.
En ik ga het vertellen, lieve Heer…Kom bij mij, in mij, en U kent ieder zoals we hier zijn…..Leer ons U lief te hebben, Leer ons GOD de Vader ontdekken, en zijn warmte van de Heilige GEEST……. U maakt het ons duidelijk….  …
Ik ben alleen, heb die roeping gekregen om meer tijd en aandacht en liefde te hebben als priester voor ieder en met de mensen….Laat bij mij maar de Bijbel zijn…het Boek waar alles in staat, en waar ik veel verhalen of teksten opzoek, die me dierbaar zijn en als ik die lees, dan ontdek ik uw Gezicht en uw Hart….Ik vraag het voor ons, zoals we elkaar hier liefhebben, dat we van U mogen krijgen de SCHAT met hoofdletters……uw  licht en warmte en troost …KOM in ons !
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb