B-26/04/2015 - 4e zondag na Pasen

 

“ Ik ben de Goede Herder. Ik ken de mijnen,

en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij

ken en Ik de Vader ken. “

 

Inleiding

Van harte welkom..... Juist ook omdat je zelf ervoor gekozen hebt, om hier mee te komen doen, jezelf te laten zien, en zo help je ons, de anderen, om ons geloof, onze band met de lieve Heer, te laten versterken!

deze zondag wordt Roepingenzondag genoemd....een woord om er eens bij stil te staan. Hij die roept, roept iedere van ons, en Hij zegt bij voorbaat....Ik ben de goede Herder, van Mij kun je op aan, Ik heb jou lief zoals jij bent!

Laten we binnengaan in onze viering door even stil te zijn...Ja, Hij is er  onder ons, en we vragen Hem open te doen, en ons vergeven waar we tekort in schoten.

 

HOMILIE

 

Beste mensen, het gaat dus over ROEPINGEN vandaag, en natuurlijk weet je dan, dat we vandaag eens mogen en moeten stilstaan bij BIJZONDERE ROEPINGEN, zoals tot priesterschap, diaken, of kloosterling......

Dat willen we natuurlijk doen, en we komen allemaal uit de tijd van onze jeugd dat er zoveel zich GEROEPEN voelde om in te treden, missionaris te worden of priester in een bisdom....

Natuurlijk hebben gelovigen toen ook gebeden om roepingen.....Maar, als ik zo zondags eens kijk naar de Voorbeden, zoals die onder ons worden gezegd, om allerlei noden en vragen om naar de Hemel op te zenden, dan wordt er heel weinig gebeden, geroepen naar de goede God, och Heer geef onder ons mannen en vrouwen voor uw bijzondere zorgen in uw KERK.....

Het stormt in onze tijd, in de maatschappij , maar ook in de kerk....we weten ervan, hoe vele plaatsen bij de bijeenkomsten nu leeg blijven, dat je weinig jongere mensen dikwijls zult treffen.....En ik spreek over NIEMAND te oordelen, door DAT te zeggen.....

DAAROM is het goed en nodig, dat we eerst even het WOORD van God: Roeping echt tot ons laten door dringen.

Roepen is iemand erbij willen halen....een teken geven, hard praten of hij of zij me hoort en kijkt....Het werkt pas, als je de naam erbij zegt....Roep, en dan kijkt hij of zij......

In de Bijbel staat bijvoorbeeld het verhaal van de ROEPING van de profeet Samuel.

Hij was nog maar een jongetje , een broekje, en ‘nachts hoort hij : Samuel, Samuel,....twee keer..... Hij zijn bed uit, liep naar zijn baas de priester Eli: U hebt me geroepen...Neen , hij heeft hem niet wakker gemaakt...ga maar weer slapen, en zo gebeurt het drie keer , en dan schiet het de priester te binnen: misschien wil God je wel roepen...Als je die stem weer hoort, zeg dan maar: Spreek Heer, ik luister.......

We worden allemaal geroepen, meestal door onze eigen mensen, met wie we optrekken, of kennissen of vrienden...En Als God ons roept is dat op die gewone weg, door mensen die ons iets willen zeggen of vragen, of je wat zou willen doen misschien voor hem of haar ?

Ik ben er naar toe gegroeid om juist ook in deze tijd Gods omgaan met de mensen te begrijpen, aan te voelen.

God laat ons niet in de steek, Hij houdt van de mensen in deze tijd....Zijn barmhartigheid voor hen, die hem niet meer kennen , of niet weten dat God is mens geworden in Jezus, en wat die Naam betekent .....

En vandaag wil Hij ons die hier samen komen, ik denk, twee dingen zeggen....

Ja, Ik kijk naar jullie, En jij kunt naar Mij kijken, en ik stel me voor als de Goede Herder, en dat is iemand die erop let, dat ieder het goed maakt, en die niet mee kan, wil Hij zelfs dragen.

Herder is tegelijk het beeld van de Roeper, God roept ons bij onze naam, en zo hier bij elkaar proberen we te luisteren ,wat hij van ons vraagt, om te doen voor anderen....het geloof in ons hart, kan via ons bij anderen goed doen....In onze bezorgdheid voor anderen, wil God ook Zijn liefde door ons heen aan de ons toevertrouwde mensen geven.

En tegelijk, willen we vandaag op zijn  deur kloppen en zeggen: Herder, het is net als toen U op de aarde rondliep, toen heeft U gezegd: bidt dat er werkers mogen komen voor de oogst.....

Zo bidden we vandaag, dat in uw kerk, jongens en meisje mogen GEROEPEN worden, dat ze U, zijn of haar naam  horen noemen, dat U Uw genade aan hen geeft om bijzonder aangeraakt te worden .... dat ze open gaan voor U, om net als de apostelen,  ja, kunnen zeggen op die aparte roeping om met U te gaan zorgen en doen en extra bidden temidden van de kerkgemeenschap.

Och Heer we bidden dat er drie geroepen mogen zijn, en dat we het er niet bij laten om te vragen tot vandaag, en dat we terug komen met ons gebed van deze dag.

Kom met uw Geest, dat ieder zich geroepen voelt zoals we hier zijn, en roep onze jongeren Heer, want het is hoog tijd, de nood om hen is groot.

 

 

 

 

  

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb