A-23/04/2017 - 2e zondag van Pasen
 
 
 
“ Op de avond van de eerste dag van de week,toen de deuren der leerlingen gesloten waren.
kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u.”
( Joh. 2-: 1-3 )
 
 
 WELKOM
 
Weest welkom, om nog eens binnen te gaan in het hoogtepunt van het jaar: de Heer is opgestaan, Hij LEEFT ! We hebben sinds Pasen er hier in het land een paar honderd jongere gelovigen bij gekregen, die door hun Doop ook bij Jezus en ons horen, en om nog een paar te noemen een paar duizend in een land als Frankrijk…..Ja, het geeft je nieuwe kracht, als je jongere mensen ook mag zien geloven, er gelukkig in zijn…..Dat is voor ons een bevestiging, dat we op de goede weg door kunnen gaan, ook dankbaar voor alles, wat voor ons ons dagelijks aardse bestaan al brengt..
God geeft ons ook vandaag zijn WOORD heel tastbaar om het zo te zeggen….We horen hoe Jezus op de eerste avond van de eerste Paasdag, Jezus bij hen binnenkomt en tegen ons, ja ook nu ons zegt: Vrede zij met jullie, en Hij toonde zijn handen en zijn zijde….de wonden….. tekens van de overwinning.
Laten we gaan luisteren naar wat Hij ons en ieder van ons te zeggen heeft, op dit Pasen van 2017.
We leggen onze tekorten en  vragen eerst om vergeving, opdat we Hem nog beter mogen zien, mogen beleven hier onder ons aanwezig.
 
HOMILIE
 
Ja, we hebben het  verhaal weer gehoord, en  als iemand ons vandaag zal vragen: wat heb je in het evangelie gehoord, is het antwoord: de ongelovige Tomas.
Logisch dat de man ons aanspreekt…..Geloven is aannemen dat echt is wat ons verteld wordt…en als het gaat over iemand die uit de doeken is opgestaan, dat verstaan we niet, want iedere dierbare, bij wiens afscheid we aanwezig zijn, is weg, blijft weg, horen we niet meer spreken.
Jezus had verschillende keren zijn leerlingen er op voorbereid….ik moet lijden, ik ga dood, zoals iedere mens, maar IK zal opstaan op de derde dag!
De hand van God die ons wordt aangereikt, dat het leven na dit bestaan door gaat. 
En als ze op die zondagavond bij elkaar zitten, van de ene kant bang voor een inval van de overheid omdat ze van Jezus zijn, en van de andere kant praten en praten ze over alles wat gebeurd is, en dat het graf van Jezus nu leeg is aangetroffen, en dat sommigen Hem hebben gezien,,,die zeggen dat Hij leeft.
EN dan ineens staat Hij er, levend en wel…..Hij komt zeggen: vrede, en ook ‘weest niet bang.’
Als je dit verhaal lees, dan REALISEREN WIJ, dat we omwille van Jezus ook HIER NU bij elkaar zijn….
En ons wordt ook verteld wat we zojuist hoorden voorlezen, en ja, hier is Hij maar niet tastbaar, zoals de leerlingen konden voelen…..en we zien zijn wonden niet.
We zouden ons kunnen vergelijken met Tomas, die er die eerst zondag niet bij was, en nu wel……..Hij mag aanraken, zijn wonden, zijn hand leggen in de wond van zijn zijde van de lans…..Hij ziet en gelooft.
En Jezus zegt na de ervaring van Tomas: ‘Gelooft ge omdat ge ziet?
Zalig die niet zien en toch geloofd hebben.’
Ja daar zitten we, en we hebben het geloof met elkaar…Jezus leeft, en we zijn samen en ieder legt haar of zijn geloof om zo te zeggen; In de pot….Dat wil zeggen: we versterken elkaar en we gaan ontdekken dat we dezelfde schat hebben. Sommigen kunnen er hardop gemakkelijk over praten , maar bij anderen, is het meer ingekeerd, liever met een paar samen….
 
Om ons heen veel ongeloof, mensen die het kwijt zeggen te zijn, maar hebben ze het wel echt gehoord? En kennen ze Jezus? Hebben ze geleerd tegen hem te praten , te bidden?
Het VERHAAL: IS VAN EN VOOR ONS….vooral ook het begin: Hij ging in hun midden staan…Hij is hier,,,het Woord van het verhaal maar dadelijk ook de aanwezigheid in de consecratie van brood en wijn, en dan mogen we Hem aanraken……
Maar Hij raakt ons eerst aan.  En Hij is er voor ons en met ons hier. Vandaag wordt sinds paus Johannes- Paulus de ingeving kreeg om juist Vandaag een week na het opstaan van Jezus op deze dag Gods Barmhartigheid te beleven.
Weer zo’n groot woord misschien…..maar het gaat om God die naar ons toekomt, die medelijden heeft, die ons door in Jezus te komen alles van Zijn Hart voor ieder van ons, ondanks onze  kleinheid en tekorten.
Och beste mensen, het verhaal wordt toch gezien…Hij is te midden van ons…en we bidden: dank dat U komt, en dat U ons bemoedigen wilt en dat U ons roept om dit verhaal door te vertellen. Kom, Heer, zegen ieder van ons , we danken U. Amen