C-06/10/2019 - 27e zondag door het jaar

 

 

“ Bewaar de u toevertrouwde schat

met de hulp van de heilige Geest, 

die in ons woont ”.

( 2 Tim. 1:14 )

 

 

 

 

HOMILIE

 

Dierbaren, ja, de drie lezingen zijn heel duidelijk op elkaar betrokken….Dat zie je gauw, en het gaat over GELOVEN….en dat is belangrijk….of…voor velen, niet, want hoe dikwijls hoor je mensen niet zeggen: geloof, of kerk, dat zegt me niet veel meer, of’ helemaal niet’…..en we lezen vandaag, dat het niet zo maar vanzelfsprekend is in te zien dat we over hetzelfde praten….

Laat ik beginnen met de groep mannen die met Jezus op weg zijn naar Jeruzalem.Het zijn Zijn beste vrienden die hem willen volgen: apostelen….

Hun vraag is aan Jezus: Geef ons meer geloof ! …… en  van alles , dat kunnen we opmaken uit het verhaal van Lucas, maar ook van de drie andere evangelisten , dus van alles meemaken wat Jezus dag in dag uit doet zoals Hij met mensen optrekt en praat over God die Hij Vader noemt. En ze zien  Jezus bidden…en lang…en hoe kan Hij dat, Hij ziet er toch gewoon uit als een man als wij….en dan dat zo gemakkelijk genezen van mensen,  en Hij zegt:om te laten zien, dat bij God alles van ons belangrijk is, maar de apostelen voelen toch ergens: dat Jezus over nog iets anders wil geven: God, Iemand ver, die je NIET ZIET….Ja , geloven ?

En Jezus is zo zeker…..

Bovendien maken ze ook mee, dat zo gauw Jezus ergens iemand ziet, die het niet goed maakt, of wat mankeert, Hij er naar toe gaat….en dat doet Hij ook anders….niet, als een arts die blinde ogen van een mens bekijken…..maar ook vraagt Hij , zo staat er vaak geschreven: wat kan ik voor je doen ?

Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een blinde man, die Hij bij Jericho tegen komt…Hij roept om Jezus te spreken, en de mensen willen hem het zwijgen opleggen…Jezus staat stil…..en vraagt die man bij Hem te brengen…en als Hij er is vraagt Hij: wat wil je dat ik voor je doe?

Wij zouden denken: ja nogal duidelijk….als je blind bent, wil je toch zien….maar Jezus laat hem kiezen, want misschien vond hij iets anders belangrijker dan zien……..zo zei eens een man tegen mij: ja, ik ben blind, maar als ik zou moeten kiezen tussen blind blijven en bij mijn vrouw blijven….dan zou ZIJ voor mij belangrijkere zijn dan zien, want ze helpt me daar dan wel mee als het nodig is….

GELOVEN 

Geloven, als je erover hoort praten in de zin van “moeilijk “ …..

En ik denk dat vroeger zeker bij dat moeilijke woord: vooral gedacht aan…, kennen, weten, dat moet je aannemen, want God kun je niet zien….en wat we geloven moeten, hoe met God en Jezus en de kerkgemeenschap, om te gaan.. We horen dat we MOETEN en mogen bidden, en dan zeggen wij, op de ene dag voelen we het moeilijke toch: doe ik het goed? Ik bid, maar we horen God niet terug praten of iets zeggen, en om nog maar iets heel moeilijks erbij te noemen van deze tijd…..de moderne mens krijgt te maken met wat en hoe om te gaan met de nachten van de vereenzaamde mens, …het mogen ingrijpen in het leven, en ieder van ons weet, hoe meningen en opvattingen uiteenlopen……

 

Ik zou vandaag ons geloven direct in verbinding brengen, met Jezus, de Zoon van God, Hij die Is, ik zeg er altijd bij…mens geworden ja zó, als was jij de enige…..En te midden van ons mensen, hebben wij, kunnen lezen en horen uit zijn Woord in de Bijbel….hoe Jezus . gekomen, bad en bidt.

Vandaag horen we daarom de apostelen Hem vragen: Heer geef ons meer geloof….Ze zagen dat Jezus op stille momenten, zelfs in het donker van de nacht opstond om te bidden…..En Jezus praat over de Vader, en in het hoofdstuk van Lucas dat we nu lezen, krijgen we de tocht zoals Lucas die beschrijft, van Jezus van stad tot stad en van dorp tot dorp, onder de mensen, en ook vertelt Hij , dat Hij moet gaan sterven, dood gemaakt wordt, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan om de dood te overwinnen.

Geloven brengt altijd toch rust. 

We mogen net als de apostelen vragen om méér te kunnen geloven, dat we anders vastlopen in wat we tegenwoordig velen horen roepen of zelfs belachelijk maken: allemaal onzin, je kunt niet naar de Hemel kijken….

Ik denk dat Jezus ons helpt vooral met Zijn antwoord….geef ons meer geloof, ja, doe dat tegen alles wat je denkt dat niet kan en Hij geeft ons de voorbeelden van geloven, dat vanuit God je op de goede weg loopt door Hem te volgen …..

Ik ben ook maar een mens als ieder, en ik heb ontdekt, dat we vooral de weg moeten zoeken, van BIDDEN….ja, en niet meteen denken, dat we veel woorden moeten leren, of opzoeken, nee, als we over BIDDEN PRATEN moeten we gelukkig WETEN, dat er EEN is, die altijd wacht om tegen ons iets te zeggen.

We hebben twee sleutels meegekregen om dat gebed te kunnen beginnen: het Onze vader en Weesgegroet…..ook hier, het hoeft niet af.

Al zeg je Onze Vader….Hij verstaat je en kent je.

de bekende H,Theresia heeft van zichzelf verteld: ik heb de lieve Heer ook nooit gezien, en zijn stem niet gehoord, en toch weet ik, dat is me gegeven en wordt de gelovende gegeven…het speelt zich in ons af, in ons hart…en ze zegt alleen al zijn Naam noemen…en ze zegt er ook nog bij: dat ze met de andere samen veel gebeden heeft en bidt, en dat het gebeuren kan dat je woorden zegt of hebt gezegd en dan schiet het je te binnen: heb ik zo maar wat opgezegd en mijn gedachten daalden alle kanten op.

Misschien helpt het, te horen over een van de mooiste dingen die dicht in ons gebeuren kan: verliefd zijn op iemand….Dan zeg je veel woorden. lieve woorden gekke woorden, maar ook dat je samen stil valt….niet weet wat te zeggen, niet onder woorden kunt brengen zoals je hier samen bij elkaar bent, en toch verstaat…..en het je leert om in de ander nog meer mooie dingen te ontdekken.

Ik sluit daarom af met de tweede lezing waar Paulus tegen ieder van ons zegt, en daar word ik altijd stil van, als je even probeert die woorden vast te pakken….Bewaar de schat, de mooie dingen in jou ook, en ook ;ik wil geloven, en HOOR DIT…bewaar die schat in jouw hart, die Gods Geest ons helpt te ontdekken…..dat Hij er IS in jou en allemaal: met Zijn liefde voor en in ieders hart!  Amen