C-05/06/2016 - 10e zondag door het jaar
 
 
 
 
“ Toen de Heer haar zag,
voelde Hij medelijden met haar en sprak:
Schrei maar niet….”
( Lc. 7,13 )
 
 
 
 
 
INLEIDING
 
Ja, ik vind het fijn dat ieder is willen komen, … en we gaan stilstaan bij twee wonderlijke verhalen uit de Bijbel, een van het Oude testament, en een van het Nieuwe Testament, waarin  Jezus bij ons komt.
Daar komt nog bij dat twee mensen, die van de dood weer levend worden. We kunnen ons van alles gaan afvragen en daarom is het goed dat we met velen zijn die erover willen nadenken….Of eigenlijk zou ik willen zeggen tegen ieder van ons, ook dus tegen mezelf,  …wat gaan we er over zeggen tegen de lieve Heer? De woorden kunnen ons tot bidden brengen,
Maar we zijn niet gewend om zo maar van uit ons hart hardop een gebed te zeggen, …..maar wat gebeurt er met ons bij deze verhalen? Kunnen we door dit gebeuren er door groeien: en zeggen , ja U bent er, in ons, in mijn leven altijd…en we zijn in goede handen.
Bereiden we ons voor door in onze schuldbelijdenis ons hart te laten zuiveren door de Heer, en naar elkaar toe.
 
HOMILIE
 
Ja, wat moeten we deze zondag met twee verhalen, die voor ons gevoel te mooi om waar te zijn.
Als onder ons wel eens over wonderen gesproken wordt, is het dikwijls met veel vraagtekens….kan dat wel? Is, of was het geen inbeelding? Waarom gebeuren ze hier niet?
Toch staan hier twee verhalen opgeschreven, die heel werkelijk over komen…Eerst de profeet Elia, man van God, die bij een weduwe een kamer kreeg ….. en als haar zoon ziek wordt en sterft: krijgt hij het te horen: Ben je hier soms komen wonen om mijn zonden bekend te maken door mij zoon te doen sterven?….
De dood werd als de zwaarste straf ervaren, en ook werd gauw gedacht: waarom God dit laat gebeuren omdat ik dingen niet geod heb gedaan?
En Elia, bidt hardop met de woorden van de vrouw die zo gastvrij voor hem is….
En dan gaat hij drie keer languit op het kind liggen, ….wil hij tastbaar maken dat hij iets tastbaars moet doen….maar toch…Elia vraagt het eerlijk vol vertrouwen aan God…..
Het tweede verhaal spreekt misschien nog duidelijker, Jezus houdt de rouwstoet tegen, … het lijkt dat Hij zoals wij zouden doen: een goed woord zoeken voor die vrouw, die nu niemand meer heeft…..maar Jezus is krachtig, overtuigd wat Hij doet en kan doen: Jongen. sta op!
 
Beste mensen, Hier hebben twee verhalen over wonderen, en deze verhalen kunnen ons helpen om OPNIEUW de NABIJHEID van God te ervaren, of anders gezegd: ja de Heer die hier zegt: Sta op….Hij is bereid om bij alles van ons leven aandacht te geven.
Het zijn maar enkele verhalen uit het Oude Testament  bekend van opwekken uit de dood en uit het Nieuwe Testament, om er maar twee nog bekende verhalen van opstaan uit de dood te noemen; Het meisje van 12 jaar dat door Jezus aan haar ouders wordt teruggeven, en
Lazarus, de goede vriend van Jezus zelf, die al drie dagen in het graf lag…..
 
We moeten constateren, dat alle mensen die door Jezus zijn opgewekt toch LATER IN HUN LEVEN de GEWONE WEG zijn moeten gaan van sterven en dood.
En ook de vele mensen die genezingen hebben ontvangen van ziekte ze zijn ook later de gewone WEG GEGAAN.
 
God doet wonderen, en letsel: we mogen alles vragen, ook om wonderen, genezing…de pijnen die ons mensenleven met zich mee brengen, wat we nu al voelen of nog krijgen te ervaren!
 
Als het gaat over ons moderne mensen, en we kennen er allemaal, die zeggen niets meer te geloven, die geen God of Hemel verwachten op het moment van ons sterven ….we kunnen die ongelovigen mensen in ons gebed mee dragen en voor hen bidden dat God hun die gave mag geven!
En ook mogen we bidden als mensen van deze tijd, voor juist die niet meer zeggen te geloven, juist als ze met lijden te maken hebben: geestelijk of lichamelijk, dat we God durven vragen: Heer, kijk nu naar ons, naar de mensen die wij kennen, en die we zien lijden….Toen U op deze wereld bent rondgegaan, heb U de mensen vol geduld  tot in het donker te  willen ontvangen, hun de handen opleggen, of een ander gebaar of woorden hebt gegeven…
Geef ons genezing voor degenen voor wie we willen bidden, kom ons te hulp en geef hun die genade, dat ze in hun lichaam mogen ervaren dat U onze God bent, zoals we U vandaag tegenkomen in de verhalen van mensen zo ver weg aan de dood gegeven al, en wil zeggen tegen alle mensen hier en nu: Kom, sta op….
Maar ook als we zo naar U komen en uitspreken voor mensen, zijn we gegroeid naar U toe in onze verbondenheid met U. Amen