met ingang van - 1e zondag van de Advent 2016

 

 ONZE VADER.......

 

Deze zondag wordt zoals gezegd het nieuwe Onze Vader ingevoerd....we gaan enkele woorden van het gebed van Jezus met andere woorden bidden dan we gewend waren.

Ik wil niet stilstaan bij de theologische waarden van bepaalde woorden. Laat ik zeggen, en dat was destijds mijn eerste gevoel ook, toen ik hoorde dat het er aankwam......hebben we niet meer te doen als kerk dan die paar woorden?

Anderen hoorde ik zeggen: dat krijg ik niet meer geleerd........

Ik zeg tegen iemand: als je alleen bidt en je doet het zoals je het altijd deed, zal de lieve Heer je verstaan en verhoren....

We zullen ons nog vaak vergissen als we ons bij het nieuwe gebed aan sluiten.

 

Maar nu de gedrukte, verzorgde tekst werd uitgedeeld, en ook nog een bijzonder goed verzorgd boekje over het Onze Vader, dringt  het ineens tot me door, ik zou hardop willen roepen, zoals we na de lezingen in de liturgie doen: Woord van de Heer, of Zo spreekt de Heer.

 

Ineens bij het begin van de Advent voel ik het als een genade, om al was het de eerste keer, de zo vaak per dag herhaalde woorden van de Heer, nieuw in ons  hart en mond: vertaald te worden!

Ik ontdek ineens weer, je hoeft, en we moeten vooral die woorden niet met een vaart opzeggen, al zal het bij mij en anderen het gebeuren, dat je wel wilt bidden met die woorden, maar je gaat er snel overheen.

 

Een andere ontdekking van dit nieuwe Onzevader.......

Je hoeft niet alle woorden uit te spreken.

Het eerste woord: Onze......nog voor we er Vader achter zeggen.

Ik weet, we spreken in het gebed tot God, maar wat een andere wereld, dichter bij me, als ik tegen een ver klinkende Naam: God door Jezus gebed mag toespitsen, eerst op ONZE........?

Onze, dat zeg ik, dag zeggen we samen , maar ook alleen, als je alleen bid.

Onze.......ik ben niet alleen, Jezus bidt met en in ons mee, en niet te vergeten de Heilige Geest, die Het leven van God dichter bij, in ons brengt, in je hart, door en in jouw stem,.......

Onze......wat sterk klinkt het als mensen samen bidden, ieder dus erbij betrokken en ook niemand buiten gesloten......wij, jij....ONZE.....

Dan: Onze VADER......

God klinkt misschien ver weg, GROOT.......Heelal......deskundigen zeggen, dat er miljarden sterren zijn.......en er komen erbij, uitdijend heelal....en het lijkt dat de geleerden,  op welk gebied dan ook ...... Natuur......biologie, ...... alles wat we schepping noemen, niet eens over God spreken.

Sommigen zeggen het er zelfs bij: nee, ik geloof niet.........

En als die geleerden enthousiast spreken over wat ze nu ontdekt hebben......ze zeggen dat alles is ontstaan, ineens een grote: Beng, uitbarsting, evolutie verderop.....al die mooie dingen .....

En ook de niet gelovende kenners, op welk gebied dan ook, weten het te vangen op films en foto's.....en wij als gelovigen kunnen SAMEN met hen blijven kijken.......naar al dat wonderlijke van de schepping.....Wij geloven, dat IEMAND de MAKER, de SCHEPPER is.......H.Paus  Johannes Paulus II zei, al noem je het : ontstaan bij toeval.......wij zien, beleven het als gaven van God.....

En ineens mogen wij tegen die God met grote en kleine dingen ..... gelovend dat Hij er IS....we mogen zeggen

ONZE VADER,.....

 

Zie hier mijn eerste gedachten op de dag van het nieuw gegeven Onze Vader!

 

Dank U Vader, God, dat ik zo nieuw mag kijken, opkijkend naar U, U ontdekkend, Vader, niet alleen scheppend uit een menselijke vader, maar U leeft in me, in mijn hart, en U geeft me woorden van Jezus, en de H.Geest vertaalt het ook als ik stamelend wil zeggen met eigen woorden.......of met woorden uit de bijbel van mensen ooit 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb