Een warm verhaal dat ieder moet horen

De jongeren onder ons hebben  nooit over hem gehoord -  hier, laat ik zeggen:tussen 1980 en 1997 -. Bij anderen zal zijn naam misschien nog bekend in de oren klinken omdat ze erbij waren, of toen van hem hoorden spreken. Hoewel, de grote massa, kreeg  toen al  niet veel positief geloofsgebeuren door via de media. 
 
Iemand die door genezing ook vele anderen de aanraking van Jezus bracht
 
Ja, het gaat om deze man: Pater Emiliano Tardif
Eerst dit: dat ik deze man ter sprake breng beleef ik als een inspiratie van de Heilige Geest.
Zijn prediking, voornamelijk het brengen van het evangelie, die gepaard ging met bidden voor de zieken en genezing  bracht voor velen,  is als een weldadige golf over heel de wereld gegaan in de jaren ‘70 tot aan zijn dood in 1999.
Wat overvloedig verhaald wordt in de Bijbel over het spreken van Jezus en de wonderen die Hij deed, begon voor mensen van nu werkelijk te leven.
Ik denk dat deze man, ook wel Emiliano genoemd, ons hopelijk elkaar doen aanstoten en zeggen: ‘ ondanks alles wat er gebeurt met de Kerk van nu, Jezus heeft ons ook niet alleen gelaten.’ Hij is de levende Heer, en we moeten Hem, na gehoord te hebben van het optreden van deze moderne profeet, bidden en smeken om tekens en wonderen voor onze tijd.
Na het lezen van wat komen gaat zullen we iets meekrijgen van wat je wel eens ziet bij enthousiaste feestgangers, die op staan ‘aanhaken’ en de handen op die van de ander, de polonaise gaan, mensen van hoop en goede moed.
Ook al heeft hij enkele keren plaatsen bezocht in ons land: Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Groningen, Amsterdam, Utrecht.
Velen hebben, zoals ik hierboven zei, nooit van hem hebben gehoord, of we zijn hem vergeten!
- Ik keek op de lijst van uitgaven van Colomba, en daarop nog wel  een van zijn boeken: Jezus geneest!, maar met de mededeling erbij: uitverkocht! -
Zijn boodschap was nieuw, zijn verhaal was dat van iemand die verkondigde, dat hij zich geroepen wist om wat hij zelf had ervaren.
Na vele jaren werd hij zoals hij het vertelde: een ander mens, ‘dieper’ geraakt, brandend van een enthousiasme,  een woord dat we als gelovigen alleen,  en vooral  zien komen van Gods Heilige Geest. " God maakte van mij een getuige!"
*
Voor alle zekerheid nog eerst dit: We komen hier in aanraking met de zogenaamde charismatische vernieuwing, die begin jaren zeventig ook in de Katholieke kerk her en der opkwam, ook in ons land.
De charismatische beweging is een beweging in het christendom die wordt gekenmerkt door een grote nadruk op persoonlijk geloof, en de ervaring hiervan, door de gaven van de Heilige Geest, zoals het spreken in tongen, genezing door handoplegging en ontvangen van visioenen en openbaringen van God. 'Charismatisch' is een verzamelwoord voor deze christenen die geloven in de manifestaties van de Heilige Geest. Gelovende die door deze beweging  geraakt zijn vindt men zowel bij het katholicisme als het protestantisme.
 

Zijn werken in Santo Domingo

 

 

 

  

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb