B-26/08/2918 - 21e zondag door het jaar
 
 
“ Heer naar wie zouden wij gaan ?
Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
 en wij geloven en weten, dat Gij de Heilige God
zijt.” 
( Joh.6:68-69 )
 
 
INLEIDING
 
 
Goed dat ieder er weer is…..Als je gelooft, dan heb je graag mensen om je heen, die ook op  dat woord GELOOF worden aangesproken. En ook tegelijk weten we, hoe verschillend we zijn, man of vrouw, zoekend naar wie ik ben, …ieder een eigen persoon, ieder uit een ander gezin….beroep, en ga zo maar door…En we mogen luisteren naar wat God, bijzonder in Jezus,……en met de Naam uitgesproken, wordt GELOOF dat ons bindt….warmer, een Iemand, we kijken op naar Zijn kruis hier, of naar de Jezus met zijn goede Heilige hart voor ieder…..
Er is veel te doen over het GELOOF dat ons hier bindt….velen zijn gegaan, en we komen het vandaag tegen dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt…: Willen jullie ook weggaan? ….Ja, omwille van de vele discussie als het in deze dagen ook al weer gaat om mensen, die de heiligheid van kinderen hebben misbruikt, ondanks mensen die geroepen zijn om Jezus’ liefde te verkondigen.
Ik zelf wil nu al , aan het einde van een lang leven, met Petrus zeggen: Heer naar wie zouden we gaan….U bent de Heilige van God…..Houd ons vast!
We beginnen deze viering met vergeving te vragen om alles wat zondig is in ons, en heel bijzonder in hen die kinderen misbruikt hebben.
 
HOMILIE
 
 
We horen Jezus de vraag aan mensen stellen: willen jullie ook van me weggaan ? Willen jullie je geloof maar gaan richten op andere mensen met andere opvattingen, gewoontes en gebruiken ?
In de eerste lezing, als de  de joden pas in het beloofde land zijn, komen  ze daar andere geloven en gebruiken tegen.
En Jozua, de leider en herder…..zegt het duidelijk: waar kiezen jullie voor?
Voor jullie God die zich al aan Abraham bekend maakte? En HUN goed bedoelde antwoord is: JA, wij blijven in God geloven die ons van de slavernij in Egypte, en de tocht naar hier gebrachte heeft: Hij is onze God.
Jezus die we in het evangelie ontmoeten, heeft een massa mensen wonderlijk te eten gegeven….en ze denken menselijk: dat is goed , overvloed, veiligheid, eten en drinken……En talloze mensen heeft Hij bevrijd van ziekte…..en als Jezus gaat uitleggen, dat Hij wel hun zieken geneest en hun noden zich aan trekt, en hun Brood gegeven…….maar later, na dit leven komt het andere dicht bij God, dat altijd blijft.
Daarom ben Ik gekomen…ik ben de Mensenzoon, en het Brood dat ik jullie geef, dat is een teken van WIE IK BEN….Luister naar Mijn  woorden, en eet mijn Brood, eet mijn vlees en drink mijn bloed…….
 
Ja, en Jezus praat over het andere leven, Hij zegt: Ik ben het Brood…Dat willen ze niet horen, want Hij ziet er toch ook maar uit als een mens, en Hij zou een Zoon van God zijn…..en ze lopen  weg, en gauw zijn de weldaden van Hem: die gegeten, die genezen zijn, en allen die Hij wonderlijk brood heeft gegeven.
Ja, en Hij laat ze gaan, Hij ziet dat hun geloof nog niet wat dieper is geworden…en dan komt de vraag aan de leerlingen: jullie zijn vrij, willen jullie ook gaan?
Als het gaat om het brood en de beker…..we komen dat nog tegen in de protestantse kerk, die  - zij het vol eerbied - de maaltijd van Jezus willen houden, maar vanaf de hervorming……nee, niet …zoals wij dat kennen en liefhebben ….. en onze martelaren van Gorkum zijn juist om dit geloof in de eucharistie gemarteld en opgehangen.
Jezus blijft ook in  de kerk van nu de vraag stellen: willen ook jullie weg gaan? Om vele andere dingen in het geloof in Jezus of ook in afkeurenswaardige misbruiken zijn er van ons ook vele gegaan…..
Als dat nu ter sprake komt, gaan we discussiëren, ons boos maken, of heel verdrietig om alles wat gebeurt.
Laat de mensen denken en uitpraten, zoals Jezus dat doet ook toen tegen zijn beste vrienden……en alle mensen zijn Zijn beste vrienden als het om Hem gaat…..Zoeken we kracht in ons gebed, zoals we nu bij elkaar zijn, en blijven we niet steken in woede, ergernis, of verdriet, maar houden we Jezus vast….ook al hebben we het goede antwoord nog niet…maar houd hem vast…en bid, dat we mogen ervaren dat Hij ieder die er onder lijdt, als eerste liefde geeft. !
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb