B-02/09/2018 - 22e zondag door het jaar
 
 
“ Maak ons hart ontvankelijk , Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon
begrijpen.”
( Hand. 16:14b )
 
INLEIDING
 
Ja, we zijn weer samen, en ik hoop dat ieder haar of zijn plek gevonden heeft, en dat je je erbij voelt: wij samen, gedoopten, mensen in wie Jezus leeft en wacht op wat je tegen HEM uit wilt spreken, en het lukte misschien nog niet meer dan een Onzevader, en……..Samen zijn we ook sterk en Een, als we gaan bidden voor al degenen die hier niet komen, de weg kwijt zijn, en we bidden voor ieder. 
En ook komt Gods WOORD naar ons toe, en met de heilige Geest zoekt het een plaats in ons hart, dat woord te begrijpen, dat ons vandaag kan gegeven worden!
En als bekroning komt Jezus tastbaar,vertrouwd, om ons extra te omhelzen, en elkaar dichtre bijenkaar te brengen tot een BLIJ VOLK.
Daarom nodig ik mezelf uit en ieder hier …even na te denken, om wat er niet  goed is gegaan en om te bidden dat we zijn vergeving mogen ontvangen.
 
HOMILIE
 
Dierbaren, ik zou na de lezingen , met name die van het Evangelie, eerst even AANDACHT willen vragen voor de tekst uit het boek van de handelingen der Apostelen, die afgedrukt staat in uw boekje vóór het evangelie.
“Maak  ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon 
zullen begrijpen.”
Ja, we ontmoeten vandaag tegenstanders van Jezus in het evangelie, met heel veel praat over REGELS EN WETTEN……
Ja, beste mensen, en ik heb geleerd om eerst even STOP te zeggen,  want een lezing wordt even voorgelezen, en u wist niet thuis al wat we vandaag hier tegenkomen…..We moeten eerst uit al die woorden JEZUS even VOOROP zetten, hier in ons binnen, HIJ KOMT met GODS WOORD naar ons SAMEN hier! We ontmoeten HEM eerst….en dan horen we dat Jezus wordt aangevallen over een toen geldende Joods gebruik, Joodse wet……
Het zijn de Farizeeën en Schriftgeleerden, die op Hem af komen…Ze begrijpen Jezus niet, of luisteren niet goed, en ze durven hem niet aan  te vallen op de woorden over liefde en vrede, en ook durven ze deze keer hem niet aan te vallen, dat Hij geen eens mag genezen op de joodse Sabbat, de zondag…..
 
Farizeeën en schriftgeleerden zijn speciaal uit Jeruzalem naar het vissersdorp Kafarnaüm in Galilea gekomen om Jezus negatief aan te pakken. Ze vallen Hem niet aan om zijn boodschap. Dat kunnen ze zich ook niet veroorloven, want dan zijn ze eraan voor de moeite. Zijn boodschap is immers een boodschap van liefde en vrede, en als ze zich daartegen keren, komen ze er heel slecht uit. Dus vallen ze Hem aan om iets wat niets met die boodschap te maken heeft, namelijk dat sommige van zijn leerlingen hun handen niet wassen voor ze eten. Zoals gewoonlijk gaat Jezus niet in op hun vraag, maar speelt Hij ze tegen hen uit: zij denken alleen aan menselijke wetten en voorschriften, maar ze leven helemaal niet volgens de geboden van God.
Misschien is het slordig van sommige leerlingen om niet op hygiëne te letten……en daar denken ze Jezus op kunnen aanvallen…… 
Maar Jezus zet alles even op een rijtje….De WET die het Joodse volk via Mozes op de stenen platen hebben gekregen bevatten de ook voor ons nog geldende tien geboden…..En Jezus is er mee bezig bij zijn rondtrekken en zijn toespraken met de mensen over die geboden te leren: WAAROM….en Hij vat het ook kort samen, voor iedereen gemakkelijker te onthouden: Bemint God boven alles, en je naaste als jezelf……
In de loop van de jaren hebben de leiders van het volk daar nog andere dingen bij uitgevonden….een was die wetten:  wassen  van de vingers voor bijvoorbeeld het eten….maar behalve dat nog honderden andere kleine wetten erbij…..En daar zaten ze op.
Ja, …..nu kunnen we overstappen naar onze situatie…..voor ons christenen gelden de tien geboden op de eerste plaats, en aan die geboden zijn voor ons bijvoorbeeld ook wetten van de staat verbonden….als ze zeggen: gordels aan, niet bumperkleven, rechts houden, stoplichten…..dat zijn allemaal wetten, die mensen kennelijk vaak overtreden, zo vaak, dat onze overheid er straffen op gezet heeft.
We kunnen dan wel zeggen: daar trek ik me niets van aan….maar ook als christen moet je ze bekijken, want de voorbeelden zijn eigenlijk allemaal verbonden met o.a. het gebod: je zult niet doden….je mag het leven van anderen niet in gevaar brengen….
Ook de kerk heeft allerlei wetten  uitgevaardigd de eeuwen door, sommigen zijn weggestreept, zoals bijvoorbeeld het Vasten in de zes weken voor pasen,
…….En ook bij de overheden van de kerk is het gebeurd dat ze heel erg bezig waren of nog zijn met te kijken of je wel alle wetten navolgt om katholiek te zijn.
Wetten en bepalingen kunnen ons helpen op het goede pad te blijven, maar voor ons juist Nu, en ook als mensen ons gelovigen vragen stellen: moet je dit of dat….dan is denk ik  ik kijkend naar Jezus vandaag weer opnieuw…….Naar Hem opzien, ….en liefde voor Hem die daaruit voortkomt, zal ons op de juiste weg brengen. als de kerk bijvoorbeeld als het ideaal stelt: kom elke zondag mee vieren……of…het leven als man en vrouw doe je als je de handen in elkaar hebt gelegd, en tegen elkaar hebt gezegd, kijkend tegelijk naar de lieve Heer.
Voor ons is de taal van de liefde…….de dagen door kunnen wetten of kleine bepalingen ons helpen, om op de weg van Jezus te blijven, of, als we ergens fout in zijn gegaan naar God te gaan, die ons zoals de Vader van de thuis weggelopen zoon, stond op te wachten……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb