A-27/06/2020 - 13e zondag door het jaar

 

“ Wie u ontvangt, neemt Mij op, en  wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.”

( Mt.10:40 )

 

 

Dierbare medegelovigen,

 

Ja, bij dit WOORD VAN GOD, moet ook ik na al die jaren nog steeds blijven nadenken: wat wil de lieve Heer, nu tegen ons wil zeggen.

Op het eerste gehoor: wie van zijn vader of moeder, zoon of dochter meer houdt dan van MIJ, is Mij niet waardig…..ik  kan me voorstellen, dat iemand  die de bijbel hier open doet, en dit hoort, naar ons toe komt, hier in de kerk, of op staat en zegt: begrijpen jullie dat? ….en waar is het Jezus, waar is het God om te doen….? 

Hij lijkt een wig te drijven tussen ons, …. moet je voorstellen, mensen die verliefd zijn ….ouders die alles zijn voor hun kinderen, en denken dat juist goed te doen…MOETEN WIJ DE GOD DIE JE NIET ZIET , moet je van HEM méér houden dan van je bloedeigen kinderen?

En toch zegt JEZUS dit, die tastbaar tussen ons is komen wonen en meeleven..…  Maar moeten we tegen de zoon of dochter zeggen: We geloven in Jezus Christus, maar als het er op aan komt  MOETEN JULLIE van je ouders houden, méér dan van DIE GOEDE  GOD ????

………….Ja, WAT IK HIER ZEG, daar denken jullie dat ik ga stoken, of overdrijven,  ergens…..mensen uit elkaar lijk te drijven…..maar ik probeer een voorbeeld te vertellen….

En Jezus hoort, dat ik over GOD DIE LIEFDE IS……praat.

Ja, en dan dus een voorbeeld….van vlees en bloed…

Ik heb met vele jongeren gepraat….en onder andere ging dat goed als je als priesters daar met honderden bij elkaar bent….en ze komen naar je toe om te praten, …Zo een keer een jong meisje , net over de achttien.

Het was in Paray- le -Monial….bedevaartplaats, waar Jezus ZIJN LIEFDE AAN EEN KLOOSTERZUSTER kwam vertellen, ….in mensen woorden: 

Dit is het Hart dat de mensen zo liefheeft…..In een kapel, Jezus uitgeschilderd, die Zich toont in een heerlijke verschijning…….

Ik zeg er meteen bij, dat ik door, zoals wij mensen zeggen: bij toeval daar gekomen ben en vanaf 1981 nergens meer op ‘vakantie’, alleen daarheen, ja, ik moest, ik wilde met mensen DEZE BOODSCHAP ….DIT LIEFDESVERHAAL VOOR DE TIJD VAN NU te vertalen…naar iedereen…

Ja, het was - denk rond 1983-1984? -dat ik op een avond met een groep priesters die in aanbidding waren in een mooi park, gevraagd werd: Kom je even…er is hier een meisje onder de Duitstaligen jij bent de enige priester hier die iets van haar kan verstaan, kom gauw mee.

Ja, we troffen elkaar, zij, moe van de reis, ineens uit een andere wereld, meegekomen met een grote groep Oostenrijkers,…..ja, allemaal jonge mensen. enthousiast…..alleen zij ….de eerste keer zo ver, en de blijdschap van de anderen kon ze ineens toch niet aan….wat kom ik hier doen….

Ergens op een stille plek langs de rivier….ons gesprek… Lotte….

We horen Jezus in zijn toespraak spreken over ouders en zoons en dochters, die,- laat ik zeggen- mensen in de relaties met elkaar - als jullie van hen meer houden dan van Mij, dan ben je Mij niet waardig…..

Ik heb dikwijls over die nogal strenge uitspraken van Jezus nagedacht, Zoon van God, onder ons mensen gekomen, om de liefde aan te wijzen naar de Vader in de Hemel, en de goede Geest, en Jezus Zelf,  zoals Hij hier rond ging……met ons, ook NU OP DIT MOMENT

En dan zegt Jezus : als je méér houdt van je man of vrouw of kinderen.

EN DAAROM DIT TREFFEN  met dat meisje op die avond….EN HIER KREEG ik  te maken met die jong volwassen scholier… naar de plaats van het Heilig Hart van Jezus gekomen….zoekend, naar wie en hoe Zijn Liefde dan is.

Ik hoefde bij haar niet te zeggen, als je méér houd van je ouders en je  zus, dan snap je van Jezus niet veel of niet echt of  niets?

En juist ook toen ze daar was, stuitte ze op HUN LIEFDE VOOR ELKAAR IN HET GEZIN waar het niet allemaal goed liep. Ze dacht dat vriendinnen en  vrienden, het thuis beter hadden dan zij, alles tegen vader, moeder of beiden kunnen zeggen…en met hun verhalen komen….maar bij haar mama, liep ze telkens vast, haar moeder wist niet goed wat te zeggen, en ze waren op zich goed met elkaar…..Echt iets psychisch zouden wij zeggen.

Lotte kon daar met de mooie groep goed mee draaien….en ik, met mijn gestamel, ik heb voor haar elke dag tijd genomen , en gebeden met name voor haar moeder thuis en papa en zus…..

Even onderbreken, als Jezus het aanroert over de liefde van ouders voor hun kinderen, en thuis onder elkaar, en tel er maar bij degenen die verliefd elkaar getroffen hebben……

Mooi op zich, en dan kom ik bij de waarheid….ik heb het er niet over dat ze in gezinnen elkaar de deur uitvechten, maar gewoon elkaar niet verstaan, en als ze dan zeggen: ik houd méér van mijn geliefde, mijn kind, mijn man of vrouw of vriendin…..

DAN STAAT JEZUS hier toch niet als eerste.

MAAR GOD IS LIEFDE….en Hij wil het brengen, wat wij niet genoeg te horen hebben gekregen…..Nog voor jij geboren werd, hielden je ouders al van je….MAAR JEZUS WIJST NAAR ZICHZELF…….Hij zegt: Ik heb jou geschapen Ik houd van jou, zoals je bent, ja ook met je ruzies en conflicten, IK houd van jou, verliefde getrouwde…….maar je bent elkaar wat kwijt…..EN zoals je in de bijbel kunt lezen om te beginnen met Zijn Moeder en vader…..HIER RAAKT GOD ONS AAN…..

 

Och als het er over gaat, bij iedereen kan er best wat liefde bij onder elkaar, maar BEGIN met HEM eerst te vragen, en HIJ doet met je mee.

Lotte ging op de zesde dag weer terug…..vroeg in de morgen de lange reis naar Oostenrijk. Ik had haar en aan de anderen beloofd, om te komen uitzwaaien…..en nog gevraagd: hoe laten zijn jullie morgen vroeg thuis?

Vroeg inde morgen, rond vijf uur…

Later hoorde ik hoe het ging…ze komt thuis, iedereen sliep nog, en zij ging maar naar boven, en het begon te spannen…Nou zien we elkaar weer….Om acht uur naar beneden, en mama, was al met het ontbijt bezig…Ze werd ineens overstroomd, zo voelde het….Maar haar moeder was nog sneller, kwam op Lotte af en omhelsde haar zoals ze het nooit sinds haar kleine kinderjaren gegeven had…..

JA, en ik kijk rond naar iedereen, en zeg nogmaals:

Hij Jezus houdt van jou en mij, …… en wat er in ons nog niet lukt…Hij geneest ….en het KOMT GOED……

en zij ginds maakt het ook goed met man en kinderen, al heb ik ze nog niet gezien, misschien later hoop ik. Amen