Drieendertigste zondag 18 nov. 2012

“ .... Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen
op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.”
( Mc. 13- 26 )
 
Inleiding: beste mensen , ik moet u bij het begin zeggen, dat er woorden in de lezingen komen, die ernstig klinken. Het gaat over de aarde , en het mensenleven dat alles een EINDE zal  hebben .... En als je kijkt  naar het nieuws van heel de wereld .....  en we zeggen en zuchten: dat het maar ver van ons bed mag blijven .
Ik zeg u die ernstige woorden zijn  NIET BEDOELD OM  ONS ONRUST TE BRENGEN, IN TEGENDEEL ..... De goede God houdt  van ons en beweegt in ons bij alles.
Gaan we ons voorbereiden, om nieuw en open te worden voor onze  God  en vragen we Hem om vergeving voor wat we niet zo goed deden of dachten ......
 
PREEK
Ik weet niet of u er iets van hebt gehoord, dat de paus Benedictus op 11 oktober alle mensen van de kerk  heeft  uitgenodigd om samen een JAAR LANG te gaan bidden en nadenken over HET GELOOF .....
Ik denk dat u weet dat er veel te doen valt, in deze tijd dat zoveel mensen bij dat woord GELOOF de schouders ophalen....Zo: wat kun je daar nou mee? 
 
U bent goed op weg want als we NU hier  met elkaar zijn is dat door de gave van het geloof in ons...... De reden dat je hier zit komt van: ik geloof, dat God er is, en dat we behalve gewone mensen naast elkaar, GEROEPEN ZIJN ... te denken, te bidden: en dat biden wil eigenlijk zeggen: WIJ willen beleven, dat die grote God, de Vader, Schepper  in ons leven is.
En altijd ook temidden van ons het kruis van JEZUS. in WIE God alles van ons mensen is komen delen.
Ik geef toe, dat in het verleden te veel OVER “HET geloof “ werd gesproken, een soort theorie, ‘iets’ voor wat we niet kunnen verklaren...
Het is lang geleden, maar voor ons was het toch zo:  we moesten van alles  leren over geloof, schepping, over wat zonde was, wat niet goed is, wat zondig is.... Maar we hoorden  weinig tot ons doordringen: God is Liefde, Hij houdt van je....
 
Maar ... het is een GAVE AAN ONS IN DEZE TIJD dat we ontdekken dat GELOVEN iets is, wat niet zo zeer te zoeken is in ons hoofd en geheugen, MAAR VOORAL  IN JE HART  ....
Ik heb dan ook de blijde boodschap bij me.... En kijken we dan even naar de lezingen, in het Jaar van HET GELOOF  door er vooral het optimistische in te zoeken! 
Daniël uit wie we een paar zinnen hoorden: ‘ klinkt al optimistisch: ‘al degenen van je volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden GERED!”
 
Jezus heeft de woorden als jonge mens zelf gelezen...  En temidden van de woorden die Hij in het evangelie ons vertelt over wat toen te gebeuren stond bij alles van Jeruzalem en van heel de wereld drukt HIj ons op het hart, en OOK IN DE SCHOKKENDE BERICHTEN van deze tijd zegt JEZUS nadrukkelijk ..... al vallen de sterren van de hemel en is er overal verwarring : “ dan zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid.”
 
Wij gelovigen van het jaar 2012 worden door God op het hart gedrukt....Kom toch dichter bij... Je weet hoe het ging toen je verliefd werd op elkaar, dat je woordjes zocht om tegen de jouw geliefde te zeggen wat in je hart leefde...en sommigen hebben lange brieven geschreven, en cadeautjes gekocht...... 
We zijn  allemaal gevoelig voor liefde.... Zonder dat sta je droog.
En Gods woord voor ons zit achter dat woord: GELOOF, ... dat woord komt van het heel de dag gezongen engelse woord: LOVE... we kunnen Hem niet zien, maar HIJ is er.
Ik heb wel eens verteld, dat twee meisjes bij me op bezoek kwamen , het was in het begin van 1980 ... Ze belden aan de pastorie van Udenhout, en vroegen of ze met me konden praten over GELOVEN ... “kom er in” ; ik was er blij mee,  want dan kun je van jonge mensen nog veel leren ... Allerlei vragen teveel hier om op te noemen ......
 
Het ging natuurlijk over GELOVEN en  over moeilijk. Ik vroeg of ze al een vriendje hadden...ja, ze vertelden het met een kleur .. Ik zei, je kleurt ervan, want het is iets diep in jezelf, in je hart ...
Als GELOVEN , dat komt van ‘love’  je moeilijk lijkt zou je dan iets voor mij willen doen?
Ja, dat wilden ze wel.. Ik vroeg: ga voor je naar bed gaat even op je knieën, of even wat stil . en dan zeggen:
“Jezus, als je bestaat, KOM in mijn leven” 
En dan volgende week komen we weer bij de thee bij elkaar.... Ze hebben het gedaan, en je krijgt altijd antwoord ... 
Jezus, God, als je bestaat, kom in ons leven, we horen al zo lang over u, en je kunt er geen cursus voor volgen ... Kom in ons leven van nu, en u zult ons duidelijk maken, dat ( de Mensenzoon, Jezus) U er bent! Amen