B-03/11/2018 - 31e zondag door het jaar
 
“  Omdat Jezus zag, dat de man wijs gesproken had,
zei tot hem:
Gij staat niet ver af van het Koninkrijk.”
( Mc. 12, 33-34 )
 
 
INLEIDING
 
Ja, beste mensen, goed dat u er bent…..En zo rond kijkend, zie ik mensen die ik graag zie, ….ja allemaal anders, ieder een ‘IK’….en toch mensen die goede dingen in zich hebben, vooral als ik vragen zou: zo maar aan het begin, Is er LIEFDE in je hart?
Zou ik nu de straat op kunnen en met de microfoon in de hand zo maar vragen aan wie de moeite neemt om even stil te staan…Houd je van iemand , van mensen, …? “Ja, allicht, dat doet toch iedereen, bijvoorbeeld je moeder”…
En als ik nog even meeloop met die jongen op straat: en heb je ook liefde voor GOD…..Hij kijkt me aan,” ja maar die kun je niet zien…als je gelooft, en hoe kun je van Hem houden?”
Ik kom nu bij jullie niet langs, en omdat JEZUS dadelijk ons vragen zal stellen over het eerste gebed: dat we God moeten beminnen….. Ja, dat vraagt God aan ons, mensen van 2018…..En ik zeg al vast: je hoeft niet te praten . en niet moeilijk te denken, …gewoon kijken op een plek in  je hart.
Daarom laten we alles wat we in onszelf denken, voelen, goed, en dingen die ons kwaad maken en dan kunnen we toch niet liefdevol zijn, bij de Lieve Heer brengen.
 
HOMILIE
 
Hoorde je dat , de laatste zin van het evangelie:  “ en niemand durfde Jezus nog een vraag te stellen….. Ja, en hoe of wat kunnen WIJ een antwoord geven, als iemand ons komt vragen: Wat is voor ons het EERSTE gebod, als GELOVIGEN….
Misschien kennen we nog iets uit de catechismus, dat we vandaag te horen krijgen:
  • God is bij ons de eerste, de voornaamste en GIJ zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart en ziel en verstand….en dan komt er ook nog bij…en dat brengt dat GEBOD toch wel wat dichterbij…je moet je naaste liefhebben als jezelf.-
 
Ik heb er de hele week veel over lopen nadenken….Hoe moeten we dat nou KUNNEN UITLEGGEN, BEGRIJPEND?
Toen ik het voor de zoveelste keer nog eens las….. dacht ik…Ik zie het…Jezus komt hier een Schriftgeleerde tegen met de vraag: wat ons voornaamste gebod is, en dat lazen we ook al in de eerste lezing vandaag,,,,al uit de tijd dat Mozes de tien geboden van God kreeg……
En JEZUS geeft ons het antwoord….
Ik denk, dat het antwoord ineens dichterbij komt….Hij is ook God, de Zoon van God, en als mens verstaat HIJ ook ons, als we nu die vraag SAMEN bekijken; 
En het is goed ,dat we als Jezus iets in het evangelie doet of zegt, dat HIJ ons voorzegt: dat God de eerste en de hoogste is.
En in veel Bijbelteksten horen we Jezus dan GOD de VADER noemen….God komt dus al veel dichterbij….Vader, ….. denk maar aan Jezus’ verhaal over de vader van de verloren zoon, die toch weer thuis mag komen……
En je kunt aan Jezus horen, en dat moeten we maar vandaag eens nieuw laten doordringen:
We moeten natuurlijk wel God liefhebben boven alles….maar kijkend naar Jezus….ZIEN WE DAT GOD DE VADER, ONS MENSEN, IEDER van ons liefheeft….en als je van een mens liefde krijgt en dat kan op duizenden manieren zijn dan verandert er iets, je voelt iemand, sommigen wil je vasthouden, kussen, …..of je zoekt naar mooie woorden, of je huilt omdat IEMAND je liefheeft……
Natuurlijk weten we dat er ook zomaar oppervlakkig wat liefde genoemd wordt…maar dat voel je allemaal aan.
En ik zou daarom willen antwoorden , nadat we Jezus dit hebben horen zeggen….en dan zal Hij dadelijk ook tegen ons zeggen als tegen die man die zijn catechismus goed op kon zeggen: je staat niet ver van God af….Hij heeft je lief.
Goed Vader, we danken U voor de mooie woorden die ook moeilijk zijn, en we danken dat U die woorden, van liefde tot U, nieuw wilt maken…U komt dichterbij zoals U dat deed in Jezus….en Hij was ook in alles lief voor mensen, voor goeden en ook voor mensen de Hem verworpen hebben en zelfs gemarteld en gedood hebben.
Kom in ons met uw Heilige Geest, en leer ons, daar waar U al woont diep in ons hart, al kunnen we nog veel aan liefde bijleren….Kom en til ons op en druk ons en iedere naaste die we gaan ontmoeten aan uw hart. We ontdekken dat U het grootste Hart hebt voor iedereen. Ja, kom bij ons met wat moeilijk leek om over te praten, en nu doet U dat in onszelf, en wij kunnen zeggen: Lieve God, lieve Heer, ik houd van U…… en in boeken over mensen staat het geschreven dat dit de laatste woorden waren van vele heiligen, ook van Theresia van wie de Foto en het beeld dat vertellen hier in deze kerk. O mijn God, ik houd van U! Amen