A-22/10/2017 - 29e zondag door het jaar - Missiezondag
 
 
 
“ Wij weten, broeders en zusters,
dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren,
want wij hebben u het evangelie
verkondigd met kracht en heilige Geest en volle overtuiging…”
( 1 Tess. 1: 4-6 )
 
 
 
WELKOM
 
We gaan vandaag het jaar weer dieper in, al de tiende maand, de maand van de Rozenkrans, …maar tegelijk begint het nieuwe jaar al langzaam te komen. Wij ontmoeten elkaar en kijken elkaar eens bewuster aan…..Als we elkaar zeggen dat de tijd snel voorbij gaat, denken we meestal niet, hoe God leeft en eeuwig is van altijd……en hoe die God ons  de jaren geeft, veel,of weinig. We komen vandaag Jezus tegen in een ontmoeting met Joodse leiders, die in Hem  als Zoon van God niet geloven……..
In de eerste lezing spreekt Jesaja als Profeet, namens God, een heidense koning aan, een grote, in de geschiedenis van toen.
Ik denk dat we daar wat over mogen nadenken, een merkwaardige uitspraak, die ons dichter bij God brengt…de Eeuwige, die Alles bestuurt en leidt….Over God in de wereld van nu wordt zo maar op afstand over gesproken, en de massa van mensen die niet meer zeggen in God te geloven wordt steeds groter om ons heen, en daarom willen we ons laten verwarmen door Zijn Altijd Aanwezigheid door en over alle tijden heen ook dus: onze dagen.
Goede God we komen tot U, help ons U te leren kennen in onze dagen; daarom vragen we U eerst om vergeving, dat we U vergeten , niet de plaats  geven die U toe komt.
 
 
HOMILIE
 
IK heb het nog niet gezegd, dat we vandaag Missiezondag vieren……Maar ik denk wel eens: Als je daarmee komt lijkt het ver van je bed, vandaag alleen, aan de extra collecte voor de vele mannen en vrouwen die over heel de wereld ons geloof in God en liefde voor elke mens uit aan het dragen zijn, en geholpen moeten worden met financieel steun….en als de schaal straks langs komt willen we best een briefje trekken voor de goede DOELEN?
We praten over Missiezondag….en die zondag is ons DESTIJDS gegeven om zelf na te denken, samen , maar ook IEDER van ons: WAT DOE IK , om mensen dichter bij God te brengen…..Ja, zo moeten we dat eigenlijk zeggen…..en voor de tijden die we nu doormaken van geloofsafval en vervolging van mijn en jouw geloof…..ik denk dat de kerken een beetje wegkruipen bij alle tegenvallers, dichte kerken, en lege banken waar de kerk open is, zowel wij katholieken maar ook de Protestantse kerken……
HEBBEN WE DAN GEEN BOODSCHAP MEER???
Ja ik weet wel, zoals wij hier zitten , U speelt  DE VRAAG NAAR MIJ TERUG……:WAT moeten WIJ daaraan dan doen?
….Ze luisteren toch niet, ze lachen je uit ….Missie is nu hier, en we zien het dat nu priesters worden gevraagd om hier te komen werken, waar duizenden mannen en vrouwen destijds de wereld in gingen om Gods Liefde te verkondigen met WOORD EN LIEFDEVOLLE  toediening van de sacramenten….de mensen aanraken om God  aanwezig te laten voelen in verre naasten, en Gods liefde vertalen in verpleging en onderwijs!
TWEE DINGEN:
Missie kan , nu, we hebben hier in Valkenswaard de kerk open gesteld tijdens een markt…en mensen van ons zijn de straat op gegaan en hebben jong en oud aangesproken….Geloof jij eigenlijk nog? Of maar een beetje? …. Heb je vragen, heb je zorgen voor iemand die ziek is?….Ga dan mee , een lichtje aan steken…..en opschrijven wat je God , Jezus zou willen vragen voor jou of anderen…..In een paar uur waren er meer dan 500 kaarsjes aan het branden, mensen naar wie God met liefde kijkt……We moeten het vaker gaan doen, uitnodigen?
HET TWEEDE zet ons aan dat we wat we willen doen aan MISSIE aan GELOOF naar hier en in de wereld….het gaat over GOD.
En God die nu in de wereld komt wordt niet GEZIEN< GEVOELD.
En het gaat net als in het evangelie van vandaag…….Geloofsgenoten van Jezus zijn er op uit om Jezus belachelijk te maken en de mond snoeren….Wat vind JIJ dat we aan de Romeinse bezetters belasting moeten betalen…..?
Elk antwoord kan Hem vastzetten, denken ze……
Maar Jezus vraag hun een munt te laten zien…..van de verre keizer in Rome, daar betalen ze belasting aan…….Wie staat er op afgebeeld…
EN dan het bekende antwoord: Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt
 
 
Kijk , en hier raakt Jezus ons nu ook…..We noemen God wel eens, ….wij hier we bidden tot Hem, de Vader, de Zoon Jezus of de Heilige Geest…Maar Missiedag  we denken er toch ineens aan dat Jezus de eerste missionaris was?
En kijk hier bij die gelovige Joden…….raakt JEZUS hen met GOD te NOEMEN….GOD  is boven alles en in alles, en in  ieder…..hier….ook!
De eerste lezing is destijds erbij gezocht, om te laten zien dat GOD boven ALLES EN IEDEREEN …. en niet om zo te zeggen: eerst van MACHT en HOOG  en VER, maar Hij die elk schepsel aan kijkt …..
Jesaja kreeg een visioen, zo staat het in de eerste lezing……
Heel Merkwaardig….onze Goede God van toen en nu….spreekt een van de grootste vorsten aan: CYRUS…een echte heiden…..En God neemt hem im vertrouwen en Hij zegt dat alles wat hij is en heeft gekregen van HEM komt.
U gaat van alles doen met mijn volk, en ik GOD, die je niet kent, geeft jou de kracht….Buiten Mij is er geen God, ….en ik laat je Me ontmoeten, en alle over heel de wereld zullen MIJ door jou leren kennen.
Ik ben de HEER en Niemand anders….
Hier is God zelf aan het missioneren…….en kijken we om ons heen naar alle heidens gedoe, weet dat HIJ JOU EN IEDER EN ONS SAMEN WIL…..Over Hem praten en hardop durven aanroepen in ons bidden, dat de buren om te beginnen het horen mogen. Amen
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb