B-18/11/2018 - 33e zondag door het jaar
 
“ Voorwaar Ik zeg u:
Deze generatie zal niet voor voorbijgaan,
totdat alles is gebeurd is.
Hemel en aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.”
( Mc. 13,30-32 }
 
 
INLEIDING
 
 
We moeten het elkaar nog eens zeggen, na de wens van de priester, dat ieder van ons God’s Leven in zich draagt….samen komen als gelovigen is veel meer dan hier plichtgetrouw aanwezig zijn. ik heb het idee, dat vroeger de meeste naar de H.Mis kwamen om er haar of zijn plicht te vervullen, en voor eigen devotie ( ik zeg dat met alle respect van de velen die er toen kwamen!
Ons wordt in het hier WELKOM heten ook de verbondenheid met elkaar, zoals Paulus daar over spreekt in de eerste Korinthe-brief; Jullie bent het Lichaam van Christus
(door de doop) en ieder van u is een deel daarvan!
En dat kunnen we goed gebruiken in ons voelen naderen het eind van het kerkelijk jaar, waar we na Christus Koning mogen binnengaan.
We krijgen Woorden van God over de eindtijd….en van de ene kant voelen we ons wat beangst, omdat Jezus ons zegt: van die dag of het uur niemand af weet,…alleen de Vader.
Beginnen we daarom met aan Hem te denken zoals Jezus over hem spreekt: en vragen we Hem net als eens de verloren zoon:we hebben gezondigd tegen u en de hemel in onze schuldbelijdenis.
 
HOMILIE
 
 
Na de lange, hete zomer en vertraagde komst van de herfst, begint het nu werkelijk de winter, de tijd, dat de takken van bomen en planten zich opsluiten in zichzelf na bladeren, en takken en bloemen te hebben laten vallen. Ja, en vroeg donker, we moeten ons er op aanpassen….En juist in de donkerte en koude dagen beginnen wij mensen ons te herinneren, dat gezegd wordt: dat voor alles eens een eind komt.Je hebt er die er depressief van worden, en wat angstig…wat gaat er gebeuren…
Ja, wij die de ganse dag uit de hele wereld berichten krijgen van wat daar en ginds gebeurt….Rampen van aardbevingen, stormvloeden, overtollige watermassa’s……en elders wordt een einde ervaren in honger en in al datgene  wat mensen, mensen aandoen in wreedheden…..ontvoeringen en verkrachting.
En Jezus wijst in de evangelies te lezen op een einde van waar wij vol ontzag opzien naar wat mensen klaar gespeeld hebben in bouwen en construeren , uitvindingen, en prachtige kunstuitingen…..alles zal vergaan.
Afgelopen zondag kon ik een uur kijken naar zeer talrijke politici uit alle hoeken van de wereld daar in Parijs bij elkaar….Honderd jaar geleden komen ze gedenken…..en dikke viertal jaren van zinloze gevechten moordpartijen, vernieling , miljoenen uit vele landen…..Muziek, speechen daar en in andere landen, een minuut van stilte, bij het graf van de onbekende soldaat.
Leiders uit de volken die toen mee deden ook met die eerste wereldoorlog lijken even te vergeten dat het maar twintig jaar geleden is, voor al weer een zo zinloze oorlog uitbrak, en weer miljoenen gedood, uitgemoord, uitgeroeid…..
en daarna weer, oh waarom noem ik het op wat nu overal gebeurt en zinloze aanslagen, zoals Parijs de  vorige week nog lang niet vergeten is.
En dan overal ook onweer, watersnood.
 
Eigenlijk willen we er niet aan denken of over praten…..
Maar Jezus praat er tegen ons  nu ook over, …en niet om bang te maken…Wel de realiteit waar van Jezus ook kwam om het met ons mee te maken. En uiteindelijk Hij kwam om alle kwaad en dood te overwinnen.
Ik heb het gevoel om hier even stil te staan. zoals ieder van ons het voorbije ziet of hoort in onze wereld, en ook persoonlijke drama’s van ziekten, en wat onze dierbaren overkomt.
De leerlingen, die ook in andere evangelies met Jezus op een plek zijn, waar je een prachtig uitzicht had op de geweldige tempel van Jeruzalem….En Jezus relativeert hun enthousiasme en bewondering, zelfs voor menselijke kunst……Er zal geen steen op de andere heel van blijven.
Ook dat ervaren we tot en met het sluiten en afbreken van onze kerken als teken dat zo vele dingen ons goed leken, eens op houden te bestaan, en Hij is er dan die blijft en overwint, en die ons mee neemt naar de bevrijding.
Deze zondag kan ons gebed, afgaande op zijn liefde van Hem voor ons en voor elke mens nog eens op gang brengen. En we bidden met hen die lijden of onder lijken te gaan aan natuurgeweld en oorlogen en vervolgingen. Het kruis toont ons een Jezus die allen tot zich trekt. Troost geeft Hij, en ondersteuning GOD MET ONS. Amen