B-13/10/2018 - 28e zondag door het jaar 2018
 
 
 
“ Toen keek Jezus hem liefdevol aan…”
( Mc. 10,21 )
“ Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn 
leerlingen en zei tot hen:
Hoe moeilijk is het voor degenen die geld
hebben om het Koninkrijk binnen te gaan.”
( Mc. 10,23 )
 
 
 
 
INLEIDING:
 
Hopelijk voelt ieder zich weer thuis nu we zondag gaan vieren in 
deze Eucharistie…..en ik val maar bij u binnen met twee zinnetjes die ons van Jezus tegemoet komen.
Het verhaal van het evangelie , dat kent ieder van u, een kennelijk nog jonge en al rijke man, komt naar Jezus met de bekende vraag: Wat moet ik doen om in de hemel te komen?
Ik lijk de spanning van het verhaal er af te halen, dat we ons moeten realiseren: ja, bekend verhaal….Maar denken we er wel aan, Dat Jezus tegen ieder van ONS praat?
Ik moet toegeven dat ik al de jaren door ben blijven stilstaan bij de man, die een koude douche over zich heen krijgt van Jezus…..
En die vele keren heb ik eigenlijk ergens overheen gelezen, dat Jezus , zegt in het verhaal toch, hem liefdevol aankeek…..
En ook heb ik er over heen gelezen, dat er staat: Jezus keek de kring van zijn leerlingen aan, een voor een……en zei: wat is het voor mensen toch moeilijk in de hemel te komen als je gehecht bent aan je geld…..
Daar mogen we ook eens durven bij stilstaan….het verhaal, Jezus komt bij ons….en ook ons kijkt Hij liefdevol een voor een aan.
Daarom als altijd bidden we eerst om vergeving wat er met ons nog niet zo goed gaat ….dan kunnen we naar Hem ook DURVEN OPKIJKEN !
 
HOMILIE
 
Beste mensen, ik wil vandaag ook weer proberen om in dit evangelie niet blijven stilstaan vooral bij de koude douche die de jongeman lijkt te krijgen van Jezus…….Ik voel aan dat het Woord van God op deze zondag ons ook weer…Jezus dichter bij ons te brengen.
En misschien zegt iemand: je dwaalt toch wel erg af van de hoofdrolspeler in het verhaal met zijn belangrijke VRAAG aan Jezus?
Ik wil eerst mezelf en aan ieder die hier is….Wie is Jezus voor mij, voor jou? We zullen zeker zijn Naam willen uitspreken, en Hem Meester noemen zoals de jongeman dat doet……
Nog een diepere vraag….Hoe gaan wij met Jezus om?
Staat Hij op een goede bedoelde EERBIEDIGE AFSTAND in JOUW leven?
Heer, Zoon van God, Meester…..
En ineens dacht ik bij het nadenken over dit verhaal, misschien wel de eerste keer, dat ik er zo over praat……
Jezus geeft zijn antwoord en slaat een verzuchting over RIJKDOM, die het moeilijk maakt  om in de hemel te komen…..
Maar Hij, en ik zou deze woorden dik willen onderstrepen in het boekje dat we in handen hebben, maar méér nog in uw en mijn hart en hoofd:
Jezus keek hem liefdevol aan…….
Houd dat vast…..
En nog iets……Als Jezus dat gezegd heeft van die rijkdom, dan kijkt HIJ de kring van zijn vrienden rond ….. en als Jezus ,in andere verhalen ook, staat er dikwijls bij….Jezus keek de kring van al die mensen aan,….
En ook andere diakens en priesters die zich nu voorbereiden vandaag op de verkondiging……zij en ik lijken MEER DAN OOIT HIERVOOR geraakt, 
Hier is, hier staat Jezus, Hier is God, de Zoon van God…mens geworden met ons…..en Hij komt LIEFDE brengen en verlossing……en hij spreekt IEDER OOK VAN ONS aan….
En even terug naar de rijke jongen: ja, hij wil best gelovig zijn, en wat moet hij dan? Zo te horen denkt hij, dat God een lijst van ons bijhoudt…en hij voelt dat hij dat perfect doet….maar zijn geld houdt hij te sterk vast?
Hij blijft zo naar Jezus luisteren , maar hij ziet niet dat JEZUS hem aankijkt met LIEFDE……het dringt niet meteen door want hij liep ontdaan weg….waarschijnlijk was hij naar Jezus gekomen omdat zijn Persoon hem aansprak…..
 
Jezus, de Zoon van God, wil liefde brengen, en HIJ is ook de eerste….. Nog eens…Jezus kijkt en blijft naar hem kijken, jammer dat we zijn naam niet horen….
Ja, Jezus zag bij die jongeman zijn tekort aan liefde misschien, te weinig kunnen missen van zijn geld voor armen. 
En als we zo met dit verhaal naar huis gaan, en we hebben geen dikke portemonnee  en onze liefde  voor Jezus valt dus mee…..
Maar dan komen we leeg thuis, want Jezus hebben we niet naar ONSZELF laten kijken….Hij zal wel andere dingen in ons zien zitten, waar we in liefde voor God en de naasten…..ergens tekort komen…..
Hier spreekt Hij ons aan…..
Ik las bij Theresia van Lisieux, dat zij na zeven jaar in het klooster te hebben doorgebracht, ontdekt ze dat er van als nog aan haar klein is gebleven…Geen grote heilige, geen grote verstervingen en boetedoening….En als ze bidt is ze gauw al snel verstrooid,……
Ze komt er achter dat HEILIG zijn of worden helemaal door God te bekijken is, en zij denkt dan ineens aan de grote arenden die een hoog veilig nest bouwen op een hoge berg. en dan zegt ze: ik voel me in Gods liefde geborgen, Hij mag me, en Hij heeft zo veel van ons mensen lief, dat Hij mij, een klein vogeltje dat geen grote vleugels heeft, geen sterke grijppoten …
Hij kijkt mij met liefde aan…….en ik ben er gelukkig mee. Nee, ik heb nooit Jezus Zijn stem gehoord, en geen visioen gekregen of iets anders wonderlijks, maar ja in mijn hart daar woont Hij, en heeft Hij me lief.
Beste mensen zo zijn we van die jonge man, toch tot Jezus gekomen. Laat Hem binnen, en misschien helpt het je naam nog eens te bekijken, als je zijn stem niet hoort. Maar Hij kijkt de kring rond, en kijkt, of jij en jij je er bij voelt horen……ook al ken je alleen een onze Vader nog maar, en geef je wel eens voor een goed doel, en probeer je het goed te maken met jouw mensen of die je zo maar toeknikt. Amen