B-06-25/04/2018 - 6e zondag van de veertigdagentijd…Palmzondag Goede Week
 
 
“Terwijl Jezus zich te Betanië bevond, in het huis van Simon de Melaatse, en daar aan tafel aanlag, kwam er een vrouw met een albasten vaasje, echte zeer dure nardusbalsem, en goot de inhoud uit over zijn hoofd.
Sommigen waren er verontwaardigd over….
Jezus zei: laat haar met rust”…..
( Mc. 14, 3-5 )
 
INLEIDING
 
Overal waar vandaag gelovigen bij elkaar komen, wordt het Lijdensverhaal van Jezus gelezen…..Op deze Palmzondag wordt dat begonnen met het verhaal: hoe Jezus die dag Jeruzalem wordt binnen gehaald als een Koning. In sommige parochies worden de kinderen er bij betrokken…ze komen de kerk binnen met ieder een bekende stok, een kruis voorzien van allerlei symbolen en vruchten…..Zelf beelden ze  de mensen van Jeruzalem uit, die Jezus tegemoet gingen , waarbij ze hun bovenkleren en takken op de weg legden, als een loper voor die Koning.
Gelovigen krijgen in die processie het gebeuren toch voor te stellen als nooit tevoren, en na de Heilige Mis gaan de kinderen met die stokken naar bejaardenhuizen om aan de bewoners hun mooi gemaakte stok  aan ouderen of zieken te geven….Vruchten, het kruis en de tekst erbij van het hele verhaal van deze dag.
In zulke viering beperkt men zich tot het vertellen van dit gebeuren en komt men er nog niet aan toe het hele Lijdensverhaal voor te lezen, zoals in andere kerken.
Hier wil ik proberen even stil te staan….ieder heeft een boekje van wat Jezus over kwam…..we mogen luisteren en dichterbij Hem komen, of liever: Hij zoekt zijn plaats in iedereen hier, omdat jij het bent, een geliefde van Hem,
 
 
HOMILIE
 
 
Dierbaren, ik las in een mooi blaadje over Radio Maria het volgende……
We zien, terwijl wij in de kerk willen stilstaan bij aalmoezen en zorg voor mensen in nood, worden we buiten de Kerk in deze tijd bestormd met films en verhalen over het dramatische einde van de wereld. Ondanks de oppervlakkigheid die ons wordt opgedrongen door de commercie blijven de mensen blijkbaar beseffen dat dit leven eindig is, en de wereld ook, en blijven nieuwsgierig hoe het einde van alle dingen eruit zal zien!
Ja, we leven in de eindtijd…denk maar hoe er veel gesproken wordt over klimaatverandering en wat dat met zich mee zal kunnen brengen….
Wij als gelovigen weten, dat we in die eindtijd niet ALLEEN zullen zijn. 
We gaan met Jezus naar Zijn Einde, dat ook ons Einde is geworden…..we horen zijn Einde, en we beleven er om heen in Brood en Wijn ;HOE Hij, net als toen met de eerste leerlingen, zijn einde samen met hen begon….
En elders las ik, dat het taak van de priesters en diakens is om dit woord als het belangrijkste mee te geven, juist in DEZE TIJD……de PERSOON van JEZUS!
Hem doen ervaren, opnieuw Zijn Komst, en dat Hij er is Altijd bij ieder van ons. Zo sprak iemand tijdens een voorbereidingsbijeenkomst van de GOEDE WEEK: 
We moeten TERUGKEREN naar Jezus, de BRON, het nieuws , dat we leerlingen van Hem willen zijn, en we zoeken Hem te beginnen bij alles wat het Verhaal ons brengt.
 
Ja, Heer, daarom gaan we U tegemoet en roepen met het volk en onze kinderen en alle anderen U uit tot Koning….over alles wat we hebben en wat we zijn. Dat uw Naam de eerste mag zijn en blijven, elk moment van ons bestaan, en heel bijzonder elke dag van deze Goede Week op weg naar Pasen.
Heilige Geest inspireer ons met het Woord dat tot ons komt, gesproken in de liturgie, in het gebed van de Kerk.
Zegen ieder van ons.
Hier komen we dinsdag samen in de avond om uw Geest  uit te storten over onze Paasviering van dit jaar.
Geef ook velen om te gaan naar uw sacrament van de verzoening.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb