B-01/02/2015  vierde zondag door het jaar

 

“Snel verspreidde zijn faam naar

alle kanten over heel de streek van

Galilea”.

( Mc. 1:28 )

 

 

We beginnen onze vering altijd met die wat plechtige woorden: de Genade van Onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geestzij met u allen.

Ik heb ze nog eens herhaald, en ze zijn de mooiste welkomstwoorden ...met die woorden wordt door de priester met de vinger gewezen naar iedereen....jij, en jij, en ik : het gaat om wat je bij je hebt, wat in je is, God woont in je, in jouw werkelijkheid met hoe je er uit ziet....!

Je bent niet niks, je bent alles, en dus samen zeker mogen we ons goed voelen  hier nu bewuster bij elkaar!

Beginnen we met ons voor te bereiden om de liefde Gods  ons te laten zuiveren.

 

HOMILIE

 

Zo juist hebben we een misschien wat merkwaardig verhaal gehoord in de eerste lezing, uit het boek Deuteronomium van Mozes.

Het volk is op toch door de woestijn, en ze hadden bij de berg Sinaï onder bijzondere tekens van donder en bliksem en aardbeving de tien geboden gekregen.

Maar de mensen vragen aan Mozes om God niet meer te horen, want ze waren bang geworden van God, dat God niet meer zou praten. Maar God liet zich op de berg Sinaï niet horen met een gewone stem, maar in het gedonder en bliksem en natuurkrachten dus. Ze smeken aldus: Laat mij de stem van God niet meer horen en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik ..... van angst...

En ze werden verhoord....God zou voortaan spreken door een profeet, een man die zou spreken namens Hem.... Maar dan moet je wel naar hem luisteren.

WIJ gelovigen onder elkaar, we zeggen wel eens : God moest toch maar iets laten horen dat Hij er is, dan zullen ZE wel veranderen!

God liet zich de hele geschiedenis aan ons mensen horen door profeten. En meestal krijgen ze de woorden om de mensen er mee terug te roepen naar het echte geloof en gehoorzaamheid aan God, of ook in moeilijke periodes van rampen om troost en rust te brengen.

Maar de profeet in wie God voor altijd, bijzonder zal komen, is Jezus, om wie wij hier ook bij elkaar zijn. Er zijn de geschiedenis door ook van ons de Kerk, mensen gekomen, bijzonder gestuurde mannen en vrouwen, maar de titel Profeet is nu eigenlijk voor Jezus alleen.

We horen in het evangelie vandaag eigenlijk alleen maar dat de mensen, die Jezus in zijn tijd ontmoetten, bijzonder geraakt zijn. Hij spreekt ze aan, gebruikt geen moeilijke woorden, ze verstaan Hem...Hij raakt hun hart...en zoals we hoorden bij die bezetene...er gaat een veilig grote kracht van Hem uit....  Hij doet tekenen, leg handen op, brengt troost....

Als ik  vandaag hier,ben geroepen, als priester, om met U te praten, na te denken, terwijl ieder luistert. En ik ben maar een beperkte mens, met een beperkte taal, en wat we over Jezus vandaag ervaren moet ik eigenlijk in u aanwijzen.

Maar we zijn allemaal anders.

Ik kan ook vragen....Hoe praat je met Jezus? Bid je wel eens tot Hem? .....Ik denk dat we die vraag eigenlijk 'een beetje verlegen' liever niet beantwoorden, maar we missen dan toch veel!.....

Bidden, dat zullen we toch wel doen....ja een Onze Vader, of gebeden die we samen uit ons boekje zeggen....En dat kan ook niet anders als we samen bidden...... (Toch heb ik ooit meegemaakt van mensen bij elkaar, gegrepen door de heilige Geest, door elkaar heen, blij , ieder met eigen woorden aan het praten waren en toch was het geen warboel.)

Er heeft in de krant gestaan dat Waalre, om het geloof te uiten het minste is van de streek hier .....

Sommigen worden daar benauwd van, maar ik denk ook dat bij de mensen die niet meer Jezus kennen, niet meer weten wel of hoe te bidden, dat HIJ tegen ons zegt, wat ik hier probeer te zeggen:

Bidden is niet alleen VRAGEN, bidden is ook niet alleen: WOORDEN zeggen....God wil ook nu bij ons zijn en zoals we hier nu samen bidden namens en voor de anderen, Zijn Naam noemen, een opnieuw beginnen, misschien juist nu pas voor de eerste keer.

Het kan stil zijn, en dat je geen woorden hebt....ik weet niet wat te vragen...Als twee mensen in de kamer zitten, zoals ik vroeger thuis wel mee maakte: Papa zit te lezen, mijn moeder zat wat te handwerken .... er werd niet de hele tijd gepraat, en juist toen was het SAMEN van die TWEE GOED! En God was bij hen, lief en vrede....

Beste mensen, er is vanalles aan de gang, maar weest niet bang, je hebt zijn Naam, en je liefde leeft in ieder van ons hier, Hij is bij ons altijd....Kom Heer Jezus kom!

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

Maak jouw eigen website met JouwWeb