C-06/03/2016 - 4e zondag van de veertigdagentijd
 
 
 
 
“ Wie in Christus is, is een nieuwe schepping; 
het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen….”
( 2 Kor.5:17 )
 
“ Zijn vader zag hem al in de verte aankomen,
en hij werd door medelijden bewogen; hij snelde op hem toe, vloog hem om de             hals en kuste hem.”
                                                                              ( Lc. 15:20 )
 
 
 
 
UITNODIGING
 
 
Ja, beste mensen, fijn dat ieder er weer is, en om vanuit uw plaats hierheen, deze  kant uit te kijken, te luisteren, dadelijk naar voren te komen en het Lichaam van Jezus te ontvangen…..Nog eens:  JA….. God heeft een verhaal voor ons……bekend verhaal, dat wel, maar helemaal nieuw voor ons mensen van deze tijd…..
Dadelijk horen we  Sint Paulus zeggen:  mensen, we horen bij Jezus, die leeft in ons, en het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen…”
Niet dus ons laten verleiden en zeggen: daar komen ze met het oude verhaal, ….God wil ons raken, en juist dit verhaal is op de platen te zien waarop het HEILIG JAAR VAN NU wordt afgebeeld….De Vader, die op de uitkijk staat of die jongen van hem, toch weer naar huis zal komen….
We hebben zelf ook van alles aan tekorten…daarom beginnen we met onze schuldbelijdenis…..God aan roepen, en het tegen elkaar zeggen……
 
HOMILIE
 
Ik denk dat het verhaal van Jezus over de vader en de twee zoons bij u voldoende bekend is. Mooi om te lezen en nog meer misschien om het aan te horen, als het voorgelezen wordt.
en NU gebeurt het dan, wat God ons MENSEN van NU er mee wil zeggen.
Als het erom gaat om te kiezen tussen de twee jongens, dan zullen we toch wel brave mensen willen zijn en moeten we wel kiezen voor de eerste zoon, die zo ondanks alles wat hij zijn vader aangedaan heeft, weer thuis mag komen, ….gewoon alsof er niets gebeurd is.
Maar misschien als we dit verhaal voor het eerst zouden horen dan zouden we als moderne mensen redeneren en kiezen voor de tweede zoon, die niet wil binnen komen om te gaan feesten voor zijn broer…..Het is welletjes, erfenis opgeëist en doorgedraaid en de dagen gevuld met  ja, alles doen wat God verboden heeft…..Mensen zullen dus vaak reageren en kiezen voor de tweede , trouwe zoon, die altijd voor thuis heeft klaargestaan……
 
Ik zou voorstellen dat we vooral kijken naar de Vader, met wie Jezus ons kennis laat maken:…..
Ik denk dat God ons, vooral ook als gelovigen, ons NIEUWS wil bijbrengen…..Misschien denken we wel: God is goed, maar we komen uit een verleden, dat we veel hoorden spreken over mensen die van alles verkeerd deden, en dus in de fout gingen…. en er werden vroeger zegt men: donderpreken gehouden over het vele kwade dat ook mensen van de kerk, gedoopten, op hun geweten hebben….. We luisterden, en sommige mensen werden alleen maar wat bang…bang voor God, die als je boven komt na ons leven: klaar staat met een boek, dat we ook kennen van Sinterklazen,…wat heb je toen en toen en verder allemaal gedaan? 
Nee, ik wil niet die kant uit gaan om maar tegen u te zeggen: het komt allemaal niet zo nauw, een beetje meer begrip, en God is goed…..
Het verhaal vertelt ons juist; hoe God lijdt om ons kwaad, om onze zwakke en verkeerde dingen waar we voor kiezen of gekozen hebben….
 
De Vader van het verhaal…..gaat er kapot aan, dat deze zoon zijn erfdeel opeist, waar hij geen recht nog op heeft, en hij gaat zijn eigen weg…..met alle gevolgen van dien, zoals verteld wordt.
 
Kijken naar de Vader…de jongen is weg, en Hij heeft geen rust, …hij staat op de uitkijk…elke dag, toch maar hopen dat hij komt.
En als het gebeurt, en de jongen er aan komt, met angst of hij wel binnen mag, en nog te eten krijgt en dan maar als knecht proberen wat goed te maken. De zoon studeert een mooie zin in……met vrome klinkende woorden… vader ik heb gezondigd tegen de Hemel en tegen u.
Maar als hij er aan komt - we kunnen het uit vele verhalen op tv  die geweest zijn van terugkomende mensen - de jongen krijgt voor die mooie zin eigenlijk geen tijd…de vader, die oosterse vader, die op afstand hem ziet, vliegt op hem af, en drukt hem aan het hart en overlaadt hem met kussen.
 
Geen mooier verhaal voor ons NU, in dit heilig jaar, waarmee de paus ons allereerst wijst naar God die op zoek is naar ELKE  MENS …..Ook al degenen die we hier niet meer thuis hebben gezien in onze kerk bijvoorbeeld…..
God wil, dat we niet eerst wijzen en elkaar opjutten tegen mensen die in de fout zijn gegaan….God wil, dat we ruimte maken voor al die mensen, dat we ze willen terug krijgen, terug willen halen….MAAR…eerst jezelf, laat je omhelzen door Hem, ja jij, door de GOD van hemel en aarde, door Jezus, die een hart heeft, en handen om te strelen en armen om te omhelzen, en laat dat maar eens gebeuren, en als je dat niet kunt invoelen…..neem de tijd, want je hebt het gehoord……Daar gaat het over…God is Liefde , en dan neemt Hij je wel mee op een goede weg.