B-22/04/2018 - 4e zondag van Pasen
 
 
 
“ In die sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘ Ik ben de Goede Herder.
De goede Herder geef zijn leven voor zijn schapen.”
( Joh.10:11 )
 
 
 
 
INLEIDING
 
 
Ja, goed dat je er ook weer bent…En als je hier komt is dat een teken, dat je aan méér denkt dan jezelf…de lieve Heer, je geloof in Hem, jezelf te laten zien om je aan de anderen, aan ons te laten zien, dat je GELOOFT….en zo help je ook de anderen dat je een band hebt met de lieve Heer……
Deze zondag wordt ook wel ROEPINGENZONDAG genoemd……We hebben niet alleen God, een Jezus, in Wie God is mens geworden, naar wie we mogen opkijken, tot Wie we bidden…..
Vandaag gaan we de goede God vragen, om mannen en vrouwen te ROEPEN, om in de kerk je in te zetten….Er zijn zoveel noden…ik noem bijvoorbeeld: er zijn mensen die verslaafd zijn, gevangen zitten, asociaal opgevoed….dat bijvoorbeeld mannen en vrouwen die zich kunnen inzetten voor de vele noden. En ook wil de lieve Heer mannen roepen voor de bijzondere taak om als priester en verkondiger in de kerk zich te geven, en ook vrouwen om naast hen te staan. Vergeten we uit de Paasverhalen niet, dat vrouwen de eerste waren die Jezus te zien kregen na zijn OPSTAAN en die de apostelen gingen stimuleren.
Maar eerst horen we dat JEZUS er is als de Goede Herder….Hij kijkt naar iedereen, of het haar of hem goed gaat….
We gaan naar Hem toe en God de Vader om Hem eerst te  vragen dat we stil kunnen worden en Hem horen….en dat Hij vergeven kan waarin we tekort geschoten zijn. 
 
 
HOMILIE
 
We maken het hier nog zelden mee, een herder aan het werk te zien…..Een tijd terug zag ik een reportage over zo’n man…..iemand die een dag lang met hem mee trok over een stuk hei……
Als Jezus Zich een herder noemt, dan heeft Hij in zijn tijd goede tekenen….een merkwaardig  beroep, één mens…….die uit zorg een kudde schapen begeleidt en bewaakt……heel wat moet doorstaan…..warm en koud weer, nat en droog, maar ook bezorgd, heel bezorgd voor elk van de dieren hem toevertrouwd!
Zo kun je een romantisch beeld laten opkomen van een schaap dat niet meer verder kan, en dat hij optilt en draagt….
Een herder roept, en met de hulp van een hond houdt hij ze op de goede weg.
Vandaag de dag van de Goede Herder……Ja, we kennen misschien van die prentjes waar Jezus - en let goed op; Onze God, bezorgd en toegewijd, met alle aandacht, en gevoel.
Maar dat mooie plaatje MOETEN, MOGEN we binnen laten komen…..Het is méér dan dat, een werkelijkheid…..van de honderd schapen mag elk het gevoel hebben: HIJ is er ALLEEN AL voor mij.
En we kunnen , een stap verder voelende, opnieuw ontdekken: Hij hoort ons en luistert naar ons……
 
Maar vandaag mogen we ons ook tot ons laten doordringen, dat HIJ tot ons spreekt, een herder alleen gaat sowieso roepend bij hun naam, op zijn manier zeg praten…..
Het is ROEPINGENZONDAG….de Herder heeft zo zijn verlangens naar ons toe….Ik vertaal het maar zo: Hij wil ons gelukkig, Hij houdt van ons en roept elke mens bij zijn naam.
En vandaag gaat het er over, dat God, dat Jezus mensen roept …… om met Hem uit te kijken naar anderen…..
We weten nog wel dat Jezus eens zei tegen de leerlingen, toen ze door een veld gingen dat bijna geoogst moest worden: bid dat er veel werkers in mogen lopen, want de oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig.
Ik zou het prachtig vinden als we dus vandaag tot ons door zouden laten dringen: wat er in Jezus aan zorg voor de anderen om ging, ……en Hij wil, dat we met Hem de Vader bidden voor al die mensen die Hem nog niet kennen!.
Roepingenzondag….een herder bidt niet alleen op die ene dag, het gaat altijd door, dat bezorgdheid nodig is van hem en van ons, omdat we Hem toebehoren.
Eigenlijk moeten we duidelijk ELKE ZONDAG bidden om roepingen, dat hij jonge mannen mag noemen bij hun naam zoals in de bijbel met Samuel, dat ze herder willen worden, klaar staan als priesters of diakens en dat hij vele andere vrouwen en mannen roept tot een leven van toewijding in allerlei vormen van herderszorgen……oprapen, tijd geven, verzorgen.
Heer, roep ons, laat elke mens haar of zijn naam horen en wat we voor U kunnen doen, ……in welke beroep of taak ook.
Dat we van U leren ons leven in te zetten, te geven uit LIEFDE,amen
 
 
Beste mensen, het gaat dus over ROEPINGEN vandaag, en natuurlijk weet je dan, dat we vandaag eens mogen en moeten stilstaan bij BIJZONDERE ROEPINGEN, zoals tot priesterschap, diaken, of kloosterling......
Dat willen we natuurlijk doen, en we komen allemaal uit de tijd van onze jeugd dat er zoveel zich GEROEPEN voelde om in te treden, missionaris te worden of priester in een bisdom....
Natuurlijk hebben gelovigen toen ook gebeden om roepingen.....Maar, als ik zo zondags eens kijk naar de voorbeden, zoals die onder ons worden gezegd, om allerlei noden en vragen om naar de Hemel op te zenden, dan wordt er heel weinig gebeden, geroepen naar de goede God, och Heer geef onder ons mannen en vrouwen voor uw bijzondere zorgen in uw KERK.....
Het stormt in onze tijd, in de maatschappij , maar ook in de kerk....we weten ervan, hoe vele plaatsen bij de bijeenkomsten nu leeg blijven, dat je weinig jongere mensen dikwijls zult treffen.....En ik spreek over NIEMAND om te oordelen, door DAT te zeggen.....
DAAROM is het goed en nodig, dat we eerst even het WOORD van God: Roeping echt tot ons laten door dringen.
Roepen is iemand erbij willen halen....een teken geven, hard praten of hij of zij me hoort en kijkt....Het werkt pas, als je de naam erbij zegt....Roep, en dan kijkt hij of zij......
In de Bijbel staat bijvoorbeeld het verhaal van de ROEPING van de profeet Samuel.
Hij was nog maar een jongetje , een broekje, en ‘nachts hoort hij : Samuel, Samuel,....twee keer..... Hij zijn bed uit, liep naar zijn baas de priester Eli: U hebt me geroepen...Neen , hij heeft hem niet wakker gemaakt...ga maar weer slapen, en zo gebeurt het drie keer , en dan schiet het de priester te binnen: misschien wil God je wel roepen...Als je die stem weer hoort, zeg dan maar: Spreek Heer, ik luister.......
We worden allemaal geroepen, meestal door onze eigen mensen, met wie we optrekken, of kennissen of vrienden...En Als God ons roept is dat op die gewone weg, door mensen die ons iets willen zeggen of vragen, of je wat zou willen doen misschien voor hem of haar ?
Ik ben er naar toe gegroeid om juist ook in deze tijd Gods omgaan met de mensen te begrijpen, aan te voelen.
God laat ons niet in de steek, Hij houdt van de mensen in deze tijd....Zijn barmhartigheid voor hen, die hem niet meer kennen , of niet weten dat God is mens geworden in Jezus, en wat die Naam betekent .....
En vandaag wil Hij ons die hier samen komen, ik denk, twee dingen zeggen....
Ja, Ik kijk naar jullie, En jij kunt naar Mij kijken, en ik stel me voor als de Goede Herder, en dat is iemand die erop let, dat ieder het goed maakt, en die niet mee kan, wil Hij zelfs dragen.
Herder is tegelijk het beeld van de Roeper, God roept ons bij onze naam, en zo hier bij elkaar proberen we te luisteren ,wat hij van ons vraagt, om te doen voor anderen....het geloof in ons hart, kan via ons bij anderen goed doen....In onze bezorgdheid voor anderen, wil God ook Zijn liefde door ons heen aan de ons toevertrouwde mensen geven.
En tegelijk, willen we vandaag op zijn  deur kloppen en zeggen: Herder, het is net als toen U op de aarde rondliep, toen heeft U gezegd: bidt dat er werkers mogen komen voor de oogst.....
Zo bidden we vandaag, dat in uw kerk, jongens en meisje mogen GEROEPEN worden, dat ze U, zijn of haar naam  horen noemen, dat U Uw genade aan hen geeft om bijzonder aangeraakt te worden .... dat ze open gaan voor U, om net als de apostelen,  ja, kunnen zeggen op die aparte roeping om met U te gaan zorgen en doen en extra bidden te midden van de kerkgemeenschap.
Och Heer we bidden dat er drie geroepen mogen zijn, en dat we het er niet bij laten om te vragen tot vandaag, en dat we terug komen met ons gebed van deze dag.
Kom met uw Geest, dat ieder zich geroepen voelt zoals we hier zijn, en roep onze jongeren Heer, want het is hoog tijd, de nood om hen is groot.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb