“Jezus vernam dat men de blindgeborene
buiten geworpen had, en toe Hij hem aan-
trof zei Hij:
Geloof je in de  Mensenzoon ?
Hij antwoordde: WIE is dat Heer?
Dan zal ik in Hem geloven.
Jezus zei hem; het is Degene die met je spreekt.
Toen zei hij: Ik geloof Heer,
                                                                 en hij wierp zich voor Hem neer.”
                                                                  ( Joh.9:35-39 )
 
 
INLEIDING
 
Welkom allemaal, - en ik val  in herhaling, als ik erbij zeg….welkom IEDEREEN…..Al was iemand de enigen hier…het Woord van God dat vandaag gelezen wordt is voor elkeen.
Maar ik  zeg het maar vast: er komt net als vorige week een lang verhaal….En mensen van deze haastige tijd, met snel nieuws en berichten, het is moeilijk om lang te luisteren…..
Johannes heeft hier iets opgeschreven dat hij kennelijk zelf heeft meegemaakt….Er zijn veel details waar je best interessant op in kunt gaan, vooral op de discussies die op Jezus afkomen…..Maar ik zal straks een stukje er uit halen, waar we allemaal bij kunnen stilstaan , niet om naar de blindgeboren man te kijken, maar ineens  onszelf daar geraakt worden.
Mogen we aan het begin van de viering dan juist NU BEWUSTER dan anders, vragen: 
KOM, Heilige Geest van God, warm ons op geef ons licht, geef ons liefde, die al klaar in ons hart door U is gegeven.
Daarom ook help ons even stil te staan bij wat we Niet hebben, wat we tekort deden.
We zeggen het maar met de bekende woorden, die we wat nieuwer willen zeggen…….
 
HOMILIE
 
We kennen allemaal het kinderspelletje, dat ons kan helpen om het woord ZIEN beter te verstaan….” Ik zie, ik zie , i zie wat jij NIET ZIET.
Ja, dat wil de lieve Heer dichter bij ons brengen in de lezingen van deze dag. 
Misschien is het een grote brok tekst die u misschien moeilijk te volgen is, even wordt het verhaal voorlezen, en dan….
Vorige week was het de Samaritaanse vrouw, nu de blindgeborene, die de genade krijgt van te kunnen gaan zien…….
Het verhaal bergt veel mogelijkheden, waar  mooie woorden bij gezegd kunnen worden.
Maar ook vandaag wil ik met U Jezus volgen, met wat Hij doet en zegt…..en mezelf en ons allen dichter bij Hem brengen…want, zoals vorige week,  is het verhaal dat eens in de drie jaren in de veertigdagentijd wordt gelezen…het WOORD waarin God tegen ons praat, en Zich laat voelen.
Het gaat over zien….we komen het in de eerste lezing al tegen, hoe wij mensen VERKEERD kunnen zien….DE profeet Samuel wordt naar een gezin gestuurd om een van de jongens van Isaï tot koning te zalven…Samuel ziet de eerste….groot sterk opvallend, maar hij krijgt van Gods Geest in: nee die niet, God kijkt anders naar de mensen…en als de jongens op zijn, blijkt de jongste bij de kudde vandaan moet worden gehaald…een jong mannetje nog, rossig en er staat bij: met mooie ogen en een prettige uitstraling….die is het.
 
Jezus kwam een blinde man tegen, en de leerlingen staan niet stil bij zijn aandoening, maar ze gaan vragen stellen: waarom die man blind geboren is…is dat omdat zijn ouders niet deugden en zondaars zijn. Is het een straf: blind zijn?
En Jezus wuift dat helemaal weg ….. Hij gaat naar de man…..en Hij gaat doen met een soort middeltje lijkt het: spuwt op de grond, maakt wat zand en zijn eigen speeksel slijk en strijkt dat op de ogen en zegt hem: ga je wassen , naar de vijver van Siloam …..en die naam betekent: je bent gezonden, gestuurd….! En hij geneest , hij kan zien…..hij kan  zeggen :Ik zie, met mijn eigen ogen:licht , klein, mensen, vader en moeder …
 
Ja, maar hij is gelukkig….en dan komen de mensen met hun vragen…Hoe kan dat, hoe deed Hij dat? En je merkt aan het verhaal, dat hij het tientallen keren moet uitleggen…..En dan komen de Farizeeën, die geestelijke leiders….” dat is bedrog kan niet van God komen, want Jezus doet iets met dat slijk en wegsturen naar de vijver, en dat mag op de sabbat niet, Hij kan niet van God zijn…..
En ze gaan naar de ouders, of hij wel altijd echt blind is geweest, en zij werden bang, als de leiders dreigen dat ze niet meer in de synagoge mogen komen….hij is oud genoeg om zelf uit te leggen hoe het zit.
En dan komen ze weer op de gelukkige ZIENER af….
 
De jongen verdedigt zich: die man moet wel van God zijn, dat kunnen jullie toch ook aannemen, kijk wat Hij doet…en nog nooit heeft iemand de ogen geopend van een blindgeborene…… De jonge man wordt buiten gezet, en weet het niet meer, je zou al niet meer blij zijn dat je zulk een wonder mag beleven en ze maken je leven zuur…..
Beste mensen, goed ons nu eerst afvragen :wat hebben we kunnen binnenlaten in ons zelf , en in ons samen….nu God dit Woord ons geeft voor Nu, 2017? 
In dit verhaal kunnen  we wat rondkijken , horen over ZIEN, ja die man…..en rondkijkend naar elkaar: wat ZIEN WIJ?  Als we bij zien stoppen, en we alles nog onderscheiden…..misschien, dat we de grote gave niet dankbaar genoeg beleven?….anderen sukkelen wel met hun gezichtsvermogen door de leeftijd…..maar wat raakt ons nu in dit verhaal?
Zoals vaak gezegd….In dit verhaal komt Jezus ons tegemoet….
Jezus wil ons en ieder iets zeggen….
Ineens zag ik het slot…..Jezus komt die mens tegen, die mooie dingen heeft meegemaakt, geheel anders wordt het nu, maar ook hij weet nu nog niet hoe het allemaal klopt….je zou je af gaan vragen: zie ik nu wel, Is die man, Jezus, de Redder…
 
De ziende geworden man lijkt wat te zijn gaan dolen…geloven ze het niet? en ik zie toch nu alles…God , dank u wel…
En dan komt Hij Jezus tegen, die hoorde dat hij buiten de synagoge was gezet omdat hij het wel geloofde en dat het van God kwam..
En Jezus stelt hem de vraag: Geloof jij in de Mensenzoon ? 
Hij antwoordt dan: Wie is dat, de Mensenzoon?
en dan zegt Jezus: Ik ben dat.
En dan ineens wordt zijn genezing helemaal het einde…Hij zegt : Ik geloof, en Hij wierp zich voor Hem neer…
 
Jezus komt ons tegen NU, …Geloof je in Mij de mensenzoon ?
Misschien zou Hij er nog een paar vragen bij kunnen zeggen:
Geloof je echt in Mij, dat Ik echt ben, en niet ver achter een paar mooie woorden?
En durf aan Hem te vragen voor jezelf of een ander om genezing, om te kunnen zien?
En stellen we elkaar de vraag nog wel eens aan elkaar: Geloof jij in Jezus?
en de mensen die we tegen komen?
Hij ZEGT het NU ook weer, ja, jij, Ik zeg het jou, tegen jullie samen…Ik ben het , het einde, de Verlosser.
En het Woord komt bij ons , misschien heel stil uit mijn mond: Ik geloof
Knielen kan hier niet, dan even nog eens echt stil met Hem naast,    ….. in ons………..Amen