C-10/11/2019 - 32e zondag door het jaar

 

“ De Heer is toch geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven ze allemaal. Nu namen  enkele Schriftgeleerden het woord  ‘ Meester, zeiden ze, dat hebt U goed gezegd. Want men durfde Hem         verder niets meer te vragen.”

    ( Lc. 20:38-41 )

 

 

Dierbare gelovigen, Zo  aan het einde van het jaar, als de bladeren vallen en de takken van de bomen armoedig de armen de lucht in lijken te steken, en zeggen: ons leven is voorbij, de tooi van de balderen en vruchten…..

En ook wij hier bij elkaar, de Woorden over leven en dood worden ons nog eens aan het denken gezet…..Twee verhalen waarbij ik meteen kan zeggen, dat verhaal van de moeder en haar zonen, die trouw wilden blijven aan hun Joods geloof, houden stand in hun geloof, en ze zeggen het: moeder en zonen, een voor een…..U laat ons folteren, tenzij we ons geloof in de Wet opgeven….maar wat u koning ons afneemt, hopen we weer eens, maar anders in een ander leven terug te krijgen.

In het evangelie wordt Jezus door de Sadduceeën onder druk gezet. Deze hoogstaande mannen bij het volk, houden alles bij dat dat de Wet heilig is, en ingevolgd moet worden, en in die Joodse wet staat niet op papier van het geloof dat vertelt van de verrijzenis na dit leven.

En zij verwerpen dus het geloof in de verrijzenis en brengen zo misverstanden ter sprake die Jezus hier op zijn bordje worden gelegd.

Maar elders horen we Jezus welzeker praten over eeuwig leven , en hier gaat  Hij alleen tegen hun redenering in….over een vrouw die met zes broers getrouwd is geweest, en als zij als laatste sterft…van welke man is zij dan?

Jezus wijst hun inzicht af door te zeggen, dat we in het andere leven na de dood, een andere toekomst binnen gaan, en bij Paulus kunnen we lezen, dat we ook zullen opstaan niet met dit lichaam, maar anders….het hoe of wat kunnen we niet nog bevatten.

 

Het probleem van de dood komen we allemaal tegen, alleen al in het feit, dat als ons leven vele jaren mag tellen, toch:  het gaat voorbij !

Van de ene kant stuiten we vandaag in de persoon van Jezus, de Zoon van God, die ons bestaan kwam delen…..maar als de Geleerden van de Joden denken te kunnen bewijzen dat dit leven op aarde TIJD is, dat wat we zien bij iemand, die de ogen sluit…..weg te gaan.

Op een moment als deze, dan houden we Jezus nog eens extra vast, die in de woorden van TOEN een streep zet onder wat Hij zelf kon voorlezen in die tijd, dat de God , in Wie wij geloven, de God van Abraham, Izaak en Jakob is….God is het LEVEN, niet van de doden…

In de moderne tijd van nu, worden mensen die het bericht moeten voorlezen op de tv of bij een gedenken, als het een oude goed bekende is. Men schudt het goed van ieder dan graag op, en in de stille dagen van afscheid, als de ogen zijn gesloten, komt bij ieder omhoog, om wat die persoon in mijn leven in Ons leven heeft welgedaan!

EN WE ZIJN AANGEKOMEN IN EEN MODERNE TIJD….bij alle techniek en verworvenheden van menselijk kunnen, komt er toch een stilte, al zijn het maar de twee minuten voor iedereen!

Mensen, kennen God niet meer, ja een Woordje…een Naam Jezus, een Heilige Geest…..

En sinds het begin van het opkomen van de moderne tijden rond zeg maar 1968…..werden ook op katholiek scholen de boeken over God en Schepping, en uit het boek over de mooie aarde en over HEMEL kwam er niets meer. Ik denk ook, dat we sprekend over God, in vieringen, bij uitvaarten, steeds meer ruimte gaan innemen voor de menselijke aspecten van de mens,om met wie we hier bij elkaar zijn….

Velen zoeken een ander zaal, want ze zijn het spoor kwijt. En ik krijg het mee, nu nog, en ik moet er over spreken en preken, dat die God leeft.

We horen blijkbaar geen stem klinkend uit de Hemel, donderend geluid om bang te maken.

En mensen, die geloven, kunnen met ons, jou, kijken naar de geweldig films en opnames over menselijk leven en liefde, over natuur en schepping. en terwijl we kijken met iemand die om zo te zeggen Jezus niet heeft kennen geleerd…..voor ons is Hij er toch…

Dan kom je bij het gevoel van het hart, het stille denken, het leren kijken ….
DE Boodschap van vandaag aan ieder van ons en aan mezelf als het zo ver komt….Hij zal er zijn, ja staan, om ons in een nieuw Licht en Leven te brengen…we zullen  U God mogen zien zoals U bent, niet met deze ogen..We zullen een ander lichaam krijgen en al onze geliefden zullen we met Zijn ogen terug gaan zien. Wat een wonderbaarlijke  tijd komt dan, alles ineens in de grote Liefde. Dat de mensen van nu, op ons gebed mogen geloven, dat onze God niet  van dode namen is, maar Iemand voor wie we allen LEVEND ZIJN.

Vraag het dan straks bij de communie nog meer dan nu in dit even stil zijn…dat ze het terug mogen krijgen, of het goede verhaal dat hen mag helpen om het terug te vinden, ook als de troost zo nodig is bij het vele afscheid van het leven hier. . Wees bij ons Heer , Dank U , lieve Heer

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb