A-10/05/2020 - 5e zondag van Pasen

 

“ Jezus zei:

Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen,die Ik doe.

Ja, …grotere dan Ik, die zal hij doen, 

omdat Ik naar de Vader ga,”

( Joh.14:12 )

 

 

 

HOMILIE

 

Dierbaren, in de eerste lezing hebben we nog een stukje gehoord uit de eerste tijd van de Kerk, die wij ook nu nog zijn…..Hier gaat het over taken, zoals wij die nu nog kennen. Er werden in de plaatsen waar de kerk werd gesticht mannen als eerste verantwoordelijken, die wij nu bisschoppen noemen, daarnaast priesters, - zeg opvolgers van de eerste leerlingen van Jezus - en hier laten mensen zich horen, dat de praktische dingen, hier uitkeringen aan vrouwen die als weduwen geen inkomen hebben, en de ruzie gaat tegelijk tussen pas gedoopten van Joodse afkomst, ( Hebreeën) en Griekse nieuwe christenen…..ja, één kerk, maar van mensen…..elkaar verdragen en verstaan….Zo worden de eerste diakens gekozen en dan aan de apostelen voorgelegd….En dan is het niet even een baantje toevertrouwen…er staat: eerst gebed……en dat kom je van het begin af tegen….en daarna krijgen ze de handen op het hoofd gelegd, als teken van wat ze nu als persoon, die taak hebbengekregen,,, met naam en toenaam.

Ik denk dat het goed is, om daar nu eens stil bij te staan….

We hebben in de kerk de taken zoals we horen van in het begin…..maar ook komen er ander taken, plaatselijk ook meestal, die aan verschillende mensen worden toevertrouwd.

Zo hebben we Kerkbesturen, tegenwoordig mannen en vrouwen, …taken daar: een secretaris,  iemand die de geldelijke zorgen beheert en daarover verantwoording moet geven, bouwzaken, huishouden van de priesters, tuin, schoonmaak…..

Ik heb het meeste mee gemaakt, dat er wordt gezocht naar geschikte mannen en vrouwen, en als je de namen naar de bisschop meldt , moet hij er van uitgaan dat er een goede keuze wordt en is gemaakt.

Maar….en nu even terug naar de diakens…..de baantjes worden verdeeld en afgesproken, maar wat ik gemist heb, is: dat bidden tot de Heilige Geest voor die mensen met die taken, en later moet  voor die personen ook geregeld bijvoorbeeld in  Voorbeden…gebeden worden.

Dat is een zwak punt…..En nu we het feest van Pinksteren al weer naderen, en hopelijk, misschien, tijdens een echte liturgische viering…..is het goed, elkaar eens aan te kijken zoals we elkaar ontmoeten……Ja, en we kennen niet iedereen….we zijn tegenwoordig  wat dichterbij gekomen, door de vredeswens uit te spreken aan elkaar met een handgebaar, en misschien moet dat wat we hebben meegemaakt. met een vreselijke knik, dat komt wel…..

In mijn jeugd, was ieder stil, bij het luisteren en de voorbeden van de priester, natuurlijk….maar elkaar begroeten, tenzij  een beleefd knikje, was er niet, en als de Mis uit was, ging ieder zo maar naar de uitgang.

Ook de priesters verdwenen in de sacristie

Maar steken we gauw naar het evangelie van deze dag….Dat is genomen van de laatste gesprekken van Jezus met zijn leerlingen….

Jezus vertelt wat er voor ons nu belangrijk is : dat GOED te WETEN…

We zijn kerkmensen, om hier goed mee om te gaan, MAAR OOK….het is niet weg, als er achter in de kerk een kruisje hangt met onze naam erop.

NEE, we gaan naar de Vader, de HEMEL,,,en waar we heen gaan is plaats genoeg voor iedereen…

Jezus zegt tegen de apostelen vlak voor het afscheid nog eens: Als ik ben weg gegaan…..ga IK voor jullie een plaats bereiden….Jullie geloven toch in God…ja maar, denkt Tomas, die pas als Jezus na zijn verrijzenis echt terug komt. dan wil hij oprecht geloven dat Jezus LEEFT….

En hier denkt hij zoals wij ook over de hemel kunnen denken…plaats, wat voor een lijf, hoe zie ik er dan uit …..En hier durft ook nu al Tomas DE VRAAG TE STELLEN…..U ziet er uit als wij, en waar ga Je dan met dat Lichaam en jouw persoon naar toe…Je zegt vaak: ik Ben de WEG, Ik wijs als een herder de kudde aan: waarheen…..

Ja,  De tijd voor een preek is kort…en Jezus is hier bij ons…Hij geeft tekens, straks het meest duidelijk in de Hostie en de Beker….tastbaar…en zo gauw deze ogen dicht zijn, zal Hij wachten op ieder…..En Misschien zal Hij danken dat je een baan had ook in de kerk, voor niks gedaan, of een beetje omdat je ervan moet leven, maar Jezus begint met ieder van ons, hoe het jou gaat…en kijk wie er ook zijn en in het laatste boek vind je beschreven door Johannes…de Hemel…..

Ja, daar gaat het om….In Budel stond elke zondag en met kerstmis een man op de laatste tegel; naast de glazen deur…..Een keer zei hij: dit is mijn plek……Ik hoop en denk dat hij en jij en ieder van ons een mooie plek krijgt.

Ja, het is goed, dat we elkaar zien en daar beginnen van God en Jezus te zijn en van elkaar……Maar HIJ is er…AMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb