Schrijven van pastoor Boers

Dierbare,
Dé dagen komen er weer aan. Heel bijzonder, want nú ga je schrijven, je aanbiedend, wat je anders nooit doet. Juist met Kerstmis wel. Iedereen doet het, brieven schrijven en vooral veel kaarten. En dat natuurlijk aan mijn familieleden in binnen- en buitenland, maar ook aan ieder, bij wie mijn woorden, als voor ieder apart bedoeld, binnenkomt.

Ik ben er dus ook deze keer graag bij. Ik kijk op de kalender en 2014 komt er ook al aan, en ik mág dit weer nog eens doen...u, jou schrijven, wensen, en eigenlijk ook te vragen: hoe het met iedereen gaat?
Maar al enkele jaren ben ik niet meer aan de klus begonnen, om juist ieder een paar eigen woorden te schrijven op een van de mooie kaarten die Colomba aanbiedt.
Wat deed ik het graag, iedereen even ‘aanraken’, met aandacht, apart. Het werd toen ineens teveel, maar eerlijk moet ik er bij vertellen, dat ik het nu wel weer beter aan zou kunnen.
Maar, ik blijf toch maar mijn energie wat verdelen.

In het afgelopen jaar heb ik velen van jullie bijzonder mogen ontmoeten op 25 juli, en 8 september, ook al kon je niet lijfelijk aanwezig zijn, bij gelegenheid van mijn 60 jaar priester. Onvergetelijke momenten gekregen, vooral geconcentreerd op de vieringen....met velen, en ieder aan de ene Tafel van de Heer, .... in alles was Hij tastbaar aanwezig. En wat ik zéggen kon, en hoe we gebéden hebben samen en gezongen!
Naderhand contacten, eigenlijk te kort, te vluchtig, emotioneel, herinneringen aan toen voor de een, dankbaar om iemand na lang weer te zien....!Mensen van de parochies waar ik ooit werkte, en vele hartelijkheid van de bijzondere band met broers en zussen van de Emmanuel-gemeenschap.
Gelukkig was er een cadeau met verhalen van mensen uit die lange jaren, een KOSTBAAR BOEK, waardevoller als welk bankpapier ook!
Dus, nogmaals dank dat je er was, en ook begrijpend als je niet kon komen of het niet kon opbrengen om welke reden ook.
Ik heb voor mijn gevoel een grote genade meegekregen om van al die jaren, waar ook, mensen toch bij me te hebben.

Intussen ben ik al weer een jaar geleden terug mogen gaan naar de mensen hier in Aalst; ik aanvaard dat als een cadeau van de lieve God, zo veel meer ontmoetingen...... onder wie de persoonlijke contacten met de verzorgsters, die me attent de nodige hulp bieden. En dan: nog pastoor, bezorgde herder, genoemd mogen worden!

Ik citeer hier nog die samenvattende woorden, die ik tijdens de viering van het jubileum ook heb gebruikt:
Priester-zijn: 
je bent een tolk,
die beide talen spreekt,
de taal van God, die namens ons,
God om genade en hulp smeekt,
en namens diezelfde God vrede wenst .   
En zo wil ik  u, en jou allen een Zalig Kerstfeest wensen, en een gezegend nieuw jaar, dat 2014 worden mag!
De dagen dat ik niet gevraagd wordt elders de H.Eucharistie te vieren, doe ik dat  meestal alleen.... Juist dan, en dat wil ik overbrengen, komen jullie bijzonder in mijn gedachten, vele namen die in mijn agenda leven… en ik blijf hopen dat de Heer me de genade blijft geven, dat de namen van velen juist dán aan bod komen: en niet te vergeten ook van degenen die vanuit de foto’s me bij alles aankijken!
Voor ieder dus veel vreugde en innerlijke vrede, bij studie en werk, oud en jong, vooral bij ziek-zijn bede om genezing, bij innerlijke beproeving, de hand “Heer, als Gij wilt....Jezus stak zijn hand uit en raakte hem aan”.

Altijd de taal van de mensen
en de taal van God.....
ik eindig met een laatste wens aan ons allen, die veranderingen te over doormaken in ons KERK zijn .... Het Kind kijkt naar ons, zoals toen naar de herders..... En hij wenkt… ”ga het hun vertellen.”

Hartelijke groet en omhelzing voor jou, voor u, voor groot en klein! P. Joop Boers