Niet alleen

Goede God, ik geloof dat U bij me bent.
Ik aanbid U en hou van U
met hart en ziel, 
U hebt me geschapen,
mij verlost door de dood van 
Jezus uw Zoon,
mij geheiligd door het sacrament
van de doop
en de zalving
van de heilige Geest.
 
ik dank U oprecht
voor deze en alle andere
weldaden die U mij geschonken hebt.
Ik bied U al mijn gedachten aan,
mijn woorden ook, wat ik doe,
maar ook mijn verdriet
en ik vraag uw hulp om 
alles zó te doen, 
dat het uw wil is.
 
Ik vraag U, 
dat de engelen en heiligen 
in de hemel
ook voor me mogen bidden; 
en dat ik aandacht mag krijgen
van Maria,
de Moeder van Jezus, uw Zoon.
Amen