Home » Preken A jaar 2019-2020 » Tweede zondag veertigdagentijd

A-08/03/2020 - 2e zondag van de veertigdagentijd

 

“ Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed, dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie hutten maken, voor U een, een voor Mozes en een voor Elia…..”

( Mt.17:4 )

 

HOMILIE

 

We zijn nog maar aan de tweede week van de voorbereiding op het Feest van Pasen, dat de Heer met ons wil vieren, ook dit jaar. In de eerste lezing hebben we vanuit het eeuwenoude Boek van de Schepping, mee gekregen, hoe God Zich kenbaar maakt aan onze vader Abraham….en van hem vraagt op weg te gaan, ver van zijn thuis en familie en geboortegrond zelfs, daarheen waar God hem zal voeren. En Abraham gehoorzaamt, gaat op weg.

Wij die door het klei gaan onder leiding, achter Hem aan, Jezus…we krijgen vandaag het verhaal te horen…..Hoe Jezus, zoals in de komende weken we gaan zien, en vandaag bij de lezing uit Mattheus ons wordt verteld: dat Jezus met zijn drie meest vertrouwde leerlingen, apart voor zijn lijden en dood samen komen, mee een berg op, om daar alleen te zijn.

Jezus wil deze drie, zo voel ik het ook, en ook NU ONS in en met dat verhaal,

iets laten ervaren, zien en horen…..nog eens WIE EN HOE HIJ IS ALS DE ZOON VAN GOD, ONZE VERLOSSER…….hoe Hij Gods leven in zich mee draagt, verborgen in zijn mens zijn, zoals ook wij hier allemaal als gewone mensen geloven. 

Daarboven in de stilte van de berg….met hen alleen…laat Jezus toe, hoe Hij van God echt is en blijft…..en Hij werd voor hun ogen veranderd, .een …andere mens zou je zeggen…..Zijn gezicht begint te stralen, en zijn kleed werd glanzend als het licht….

Ze kijken goed bedoeld, als in een droom….en de TWEE GROTE MANNEN uit het Joodse verleden Mozes en Elia horen ze met Jezus spreken…..over als wat er komt en wat met de overwinning uit de dood zal eindigen.

Ja, en dan begint Petrus , spontane mens, …dat wil hij vasthouden: laat ik hier drie tenten bouwen, dat dit nooit voorbijgaat, dat we dat blijven mogen ZIEN…

En ook komt er een stem uit de hemel

Dit is mijn Zoon, de Welbeminde in wie IK mijn welbehagen heb….: luistert naar Hem.

Deze woorden zijn het laatste dat ze meekrijgen en ze gaan met Jezus. die hen uit het lijkt een droom wakker maakt….Hij raakt hen aan…..en zegt weest niet bang……

Ik voel beste mensen dit gebeuren ook juist VOOR ONS NU…..wij gaan de weg naar Pasen, ……

En toch Gods Woord op deze zondag is STERK VOOR ONS….kijken we om ons heen, we weten het, dat zovelen het niet meer geloven, nog amper Jezus Naam kennen, en de Vader in de hemel en de Heilige Geest….

Zoals TOEN Jezus deze drie die ervaring geeft om er later over te kunnen vertellen, want nu zouden velen het niet snappen….

OOK WIJ krijgen dit…en ons bidden, ons praten met Hem, lezen in Zijn verhaal, lezen over Zijn goedheid voor de mensen in nood, die Hij toehoort en aanraakt en geneest voor wat ze vragen.

Mogen wij o Heer, U hier bij ons voelen, al was het maar even…dat het echt is en dicht bij…en dat we toch verder vertellen wat we horen over dit verhaal: Jezus op de berg, die even de sluier optilt en Zich laat zien, en dat Hij bij ons zal zijn, bij alles wat ons en Zijn Kerk van nu gebeurt.

KOM HEER JEZUS EN BLIJF BIJ ONS