Home » Preken archief » Preken C jaar 2012-2013 » Doop van de Heer C 13 -01-2013

Doop van de Heer C 13 -01-2013

 
Terwijl al het volk zich liet dopen,
en Jezus na zijn doop in gebed was,
geschiedde het dat de hemel open
ging, en de Heilige Geest, in lichamelijke
als een duif, over Hem neerdaalde, en een
stem sprak uit de hemel:
‘Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde,in U
heb ik mijn behagen  gesteld.’”
(Lc.3:21-23 )
 
Het is goed dat u bent gekomen om samen met elkaar te vieren. Als gelovig mens heb je er steun aan om je een te weten met de anderen, die God dienen, Iemand over Wie je moeilijk kunt praten en je Hem voorstellen, omdat Hij voor ons nu onzichtbaar is.
Samen geloven is dus versterkend, en het uit zich in: naar dezelfde Woorden van de Bijbel luisteren , samen bidden, luisteren ook als er namens en voor anderen gebeden wordt.
 
Vandaag sluiten we de tijd van zijn Komst als klein mens af door nu naar Hem te kijken als de volwassen Jezus, die op pad gaat om Zich aan de mensen bekend te maken, en Hij begint met naar Johannes de Doper te gaan, en bij Hem in ons bestaan binnen te gaan door zijn onder duiken in het water van zijn Doop.
 
Preek
 
Die Doop van Jezus is , zo voel ik het, van heel bijzondere waarde voor ons mensen van deze tijd.
En ik piekerde er over dat ik hier nu met u zou samen zijn: Hoe kan ik, kunnen wij voelen?  Hoe kunnen we dichter bij Jezus komen, die dat ,nu van Hem uit gezien, zo wil .... Hij wil ons raken, bij je gevoel, ...Hij wil ons meer tastbaar maken: dat HIj met ieder van ons IETS BIJZONDERS heeft.
 
Kijk, we hebben de lezing gehoord over Jezus; doop, toen lang geleden  bij zijn neef Johannes de Doper ... Het was een tijd, dat Johannes voelde hoe het nodig was, dat de mensen hun geloof dieper zouden moeten beleven, en Johannes vroeg de mensen, die hun leven met God bewuster wilden maken: Kom mensen,  doen we een teken, kom in het water, duik er in onder, om zo alles wat niet goed was van ons af te spoelen en als nieuwe mensen opnieuw beginnen.
 
Jezus, die kennelijk zijn jeugd en jonge jaren heeft afgesloten gaat naar Johannes toe, en Hij gaat gewoon onder al die mensen, om op zijn beurt het water in te gaan ..... 
En Jezus, die daar is gekomen als Jezus, de Zoon van God, in Wie God onder ons mensen komt .... en Jezus zelf voelde dat gebeuren met hem in het water ook diep van binnen. Hij wordt stil en bidt, en een duif, teken van Gods Geest komt boven Hem, en de Vader uit de Hemel spreekt tegen Hem: Je bent mijn Zoon. ik houd van jou boven alles......
 
En NU KOMT HET BELANGRIJKE VOOR ONS:
Wij zijn mensen van Jezus .... en meteen de vraag ... hoe voel JIJ dat? Zegt je dat iets? .....
OF .... kijken we naar dat stukje verhaal, of het plaatje dat je wel eens gezien hebt van Jezus  in het water.
 
We zijn allemaal gedoopt. En Jezus wilde dat die doop voor elke mens zou worden DOOR HEM AANGERAAKT te zijn!
 
Bij ons gaat het vaak zo, als we nu misschien nog eens een doop mee maken van een kind, .... och, ik vind het treffend dat zovelen dan toch nog komen, ook al zijn er kennelijk bij, die eigenlijk het niet te kunnen begrijpen ... Och en wij mensen , als een kind gedoopt wordt kijken we hoe dat kind reageert, of misschien gaat krijsen door dat water ineens .....
 
En toch wordt die mens van God, God wil het na het wonder van de geboorte ook dat nog eens laten voelen, en we worden van die Jezus .... En daarna bidden we ook wat Jezus ons in het Onze Vader mee gaf.
 
Vandaag, mogen we ons geloof opnieuw beleven ...  niet alleen geraakt te ZIJN, maar ook VANDAAG VAN HEM te worden.....
Mensen van nu, die zich soms helemaal van de kerk willen verwijderen laten zich uitschrijven .... Je kunt wel in dat Doopboek waar je naam staat, een kras door laten halen  ,  maar Hij heeft je wel aangeraakt door dat water toen ... dat kun je niet meer weg denken.
Hij wil ons sterken, warm maken, je veilig voelen in je geloof, met jouw manier, en dat je erbij hoort.
Heer, kom en laat ons voelen, wat U voelen mocht: toen de stem uit de hemel klonk. Mogen wij dat Nu voelen  .... JA JIJ BENT VAN MIJ EN IK HEB IN JOU MIJN WElBEHAGEN GESTELD ---JE MAG ER ZIJN!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Maak een Gratis Website met JouwWeb