Home » Preken archief » Preken B jaar 2017-2018 » Zesde zondag van Pasen
B-06/05/2018 - 6e zondag van Pasen
 
 
 
 
“ Terwijl Petrus zo aan het spreken was,
kwam de Heilige Geest plotseling neer op allen, 
die naar zijn toespraak luisterden…”
( Hand. 10:44 )
 
 
 
OPENING
 
Goed dat ieder van u, jullie, er is, en hopelijk gaat het ieder goed, maar als er iets is wat zwaar voelt de lieve Heer draagt het, en wij willen elkaars steun zijn! Het is ons grote feest van Pinksteren. maar wie lijkt het te raken? ….Op het eerste Pinksterfeest, zal het vroeg in de morgen nog stil geweest zijn in Jeruzalem……tot de storm kwam…vuur…mensen gegrepen ineens, ….iets van vuur in hun binnenste ?
Buiten is het stil, wie weet nog van dit feest, waarom? en zo Dichtbij…Het zijn een paar extra vakantiedagen voor de meesten .
En we zijn er hier wel, misschien vinden we het nog een moeilijk feest, …Enthousiasme? De uitloop in de kerk lijkt nog grotere geworden….
Beste mensen en toch, het gaat om wat er is in ons SAMEN en wat er is in je hart….Gaan we binnen in wat God ons geeft, WOORDEN die we nu ineens beter verstaan? Laat met je gebeuren…De Heer, die et zijn NAAM GEEST zo onvatbaar is werkt in ins zoals nu bij heer past, en wat Hij ons geven wil.
Daarom maar eerst vergeving vragen, dat we niet genoeg OPEN voor HEM waren? 
 
HOMILIE
 
Dierbare mede-gelovigen, ja, Pinksteren komt er wel aan, ….in de eerste lezing wordt Hij al genoemd: de Heilige Geest, die iets, ja veel meer in de mensen teweeg brengt, dan zoals wij ons hier voorstellen, bij elkaar …biddend, zingen. luisteren dat wel, maar och iets  meer…..
In het evangelie zegt Jezus, ook tegen ons….U heb ik vrienden genoemd.
…..G0d die in Jezus tot ons is gekomen, en hier komt onder heidenen, is ergens ZO DICHTBIJ….en toch wij Christenen, gelovigen…We weten dat het geloven niet te maken heeft met VOELEN IETS, ….ook dat niet en toch iets in ons.
Ja, ik heb makkelijk praten, maar ik heb vaak van medeparochianen te horen gekregen…..Die mensen waar Petrus naar toe is gegaan worden gegrepen nog amper dat hij al een lange preek gehouden zal hebben.
En wij staan DROOG…..als je de verhalen van Pinksteren leest is er enthousiasme, mensen die elkaar VERSTAAN, die gaan zingen, zonder woorden van gewone taal…raar, merkwaardig…EN WIJ HEBBEN DIT, als dat Pinksteren zo anders is, De GEEST hard nodig, want niemand verstaat het feest, ze hebben een vrije dag, lopen in korte getal nog verder weg van geloven.
TOCH heb ik er iets  persoonlijk van opgedaan, en ik bid eerst: KOM HEILIGE GEEST, dat we in U geloven, dat we U mogen verstaan.
Ik heb het al eens verteld…Een jaar of drie geleden werd ok onverwachts gevraag door de hulp-bisschop of ik in zijn naam op een zondag, je nog voor Pinksteren, wilde gaan…Er was een meisje van 18 jaar in de Johannesparochie die het Heilig Vormsel wilde ontvangen.
Enkele jaren geleden had ze het voorbij laten gaan, maar Jezus en alles van ons geloof was haar meer aan gaan spreken, en ze wilde de Heilige Geest ontvangen….Naar voren komen temidden van de gelovigen, durven, de handen opgelegd krijgen, en je voorhoofd gezalfd worden……en een paar woorden….dat de Geest je mag vervullen.
Ze was een paar keer hier gekomen om er over te spreken,,,wat is dat? Hoe zal het zijn?
Op de morgen kwam ik in de parochie, behalve een grote groep van vriendinnen en vrienden en de ouders en haar zus, wisten de aanwezige parochianen van niets….Ja, ik was blij de mensen daar weer te zien, en ik heb bij het begin meteen uitgelegd: ik mag van de bisschop iemand van de parochianen een weldaad komen overbrengen, met haar delen.
Hier is Lotte, ze zit daar tussen haar ouders, ze gaat ontvangen wat de mesten van ons allen al veel langer geleden, en veel jonger hebben meekregen, misschien met velen tegelijk….Maar zij , juist in deze tijd heeft de roeping om NU te komen.
We nemen het allemaal goed, voelen mee, maar het gaat als bij een bruis en bruidegom die de kerk binnen komen…..KIJKEN< ZIEN, WAT EN HOE ZE het doet.
IK denk heb ik toen gezegd, laten we na het evangelie gehoord te hebben, dat JEZUS tegen haar ook zal zeggen…ik noem jou MIJN Vriend, mijn geliefde….vervuld van de Geest, het leven dat in God is.
Maar het kan een Pinksterfeest voor ONS ALLEN worden…..Die GEEST van GOD raakt ons, en als het diep is koemen zitten, HIJ zal ons IEDEREEN RAKEN.
Ik heb toen als preek ingezet een lied, heel simpel, dat iedereen kan meezingen….ZEND UW GEEST O HEER< KOM BIJ ONS……en nog voor zij Lotte werd gezalfd met olie als tastbaar teken van GODS AANRAKEN, kwam het over iedereen, en aan het eind heb ik er vele gesproken, verrast. geraakt.
Laten we dat lied nog hier samen zingen, en ons warm laten maken door de HEILIGE GEEST, die ook TROOSTER EN BEMOEDIGEN wordt genoemd. Amen
 
Ja, dierbaren, ik zei al: we gaan snel naar Pinksteren en de naam van de Heilige Geest wordt al goed vandaag genoemd. We komen in de eerste lezing die Geest ook tegen, gewoon tussen mensen die bij elkaar komen als gelovende mensen onder leiding van de bekende apostel petrus, de eerste paus.
Het verhaal daarvoor is wat ingekort, en daarom moet ik wat uitleggen om zo met die woorden dichter bij ONS HIER te kunnen komen.
Petrus had al een boodschap uit de hemel gekregen, in een visioen,  en van mensen die op zijn logeeradres in Joppe hem kwamen uitnodigen om naar een heidense Romeinse officier en zijn familie te komen…ze wilden geloven in Jezus….Petrus ging er dus heen, het kon gewoon niet dacht hij, want als jood dachten ze zo op dat moment….dat Jezus er alleen voor hen was, en alleen voor hen gestorven en verrezen.
We moeten dus in de gaten houden: wat hier gebeurt: TOEN, is wat we NU HIER ook doen…Er komt iemand namens de lieve Heer binnen bij een familie en wat vrienden, ….
In het verhaal is dat Petrus…en hier de priester, die nu tegen u praat.
Petrus en ''ik nu hier' we mogen, we kunnen met u praten dat het leven méér is dan onze persoon, ons samen leven hier, er is een God, die gekomen is in Jezus, die ons leven is komen delen, alles mee gevoeld heeft tot in zijn Lijden en Dood….en Hij brengt uitzicht, voor DIT LEVEN, en dat niet alleen, maar ook om onze tijd op aarde in geluk en liefde door te brengen….
En God is dus zo bezig met allen en met ieder apart,,,en  dan onder dat praten van Petrus, kwam de Heilige Geest plotseling neer…….die naar de toespraak luisterden….
Toen en NU onder ons ook…..Het si bekend dat de Geest kwam en komt soms voelbaar bij ons mensen, gewoon in jouw persoon, je kunt ineens je er goed mee voelen met dat geloof, met wat we hier nu betekenen voor elkaar.
We kennen het verhaal van Pinksteren, over de storm die opstak en vuur dat zichtbaar neerdaalde over Maria en de apostelen.
Heilige Geest …. de liefde, de troost, het geloof, dat Jezus er is….dat leeft in God en die God deelt alles van zijn binnenste, van Zijn Hart met ieder van ons.
Moeilijk met woorden te zeggen hoe dicht God in en bij ons is…en Geest heeft niks te maken met veel geleerd hebben, of even weten, het is zoals liefde, iedereen kan liefde krijgen en beleven.
Afgelopen zondag heb ik in Oisterwijk een meisje van 18 mogen Vormen….en ook daar was het te volgen, kregen we de H.Geest geschonken: Ja God is onder ons, bij haar , maar ook bij iedereen die hier is….en ik heb toen de woorden hardop gezegd en gezongen: Zend uw Geest o Heer kom bij ons, …simpel, en dan geeft de goede Geest ons aan…ja het is goed dat we hier zijn, dat we leven met de Lieve Heer!